STAznanost

Arso bogatejši za laboratorijski prizidek

Ljubljana, 5. maja - Agencija RS za okolje (Arso) je danes odprla laboratorijski prizidek, v katerem bodo kemijsko-analitski, biološki in umerjevalni laboratorij ter meteorološka in hidrološka prognoza. S to bodo vzpostavili še boljši sistem zgodnjega opozarjanja pred vremenskimi in hidrološkimi dogodki v sklopu zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kot so sporočili iz Arsa, je prizidek z uporabno površino 2928 kvadratnih metrov sofinanciran s pomočjo sredstev evropskega kohezijskega sklada. Z njim pa dosegajo enega od pomembnih ciljev projekta Bober, katerega namen je zagotoviti zanesljive in prostorsko reprezentativne meteorološke in hidrološke meritve, ki omogočajo celovito spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji.

V novih prostorih bodo lahko vsebinsko nadgradili laboratorije z nekaterimi novimi merilnimi instrumenti, s katerimi bodo lahko opravljali dodatne meritve, analize kemičnih in bioloških parametrov voda in zraka ter klimatološke in ekološke analize. Njihovi izsledki se uporabljajo v prometu, kmetijstvu in drugih gospodarskih panogah.

Arso upravlja državno mrežo postaj meteorološkega in hidrološkega monitoringa, monitoringa stanja okolja (kakovost zraka in voda) in meteorološkega monitoringa na letališčih. Meritve izvaja na 1040 merilnih mestih po vsej Sloveniji, na katerih je okrog 4306 merilnih naprav 191 proizvajalcev, s katerimi merijo 76 različnih fizikalnih in kemijskih veličin. V sklopu projekta Bober bodo izgradili oz. posodobili merilno infrastrukturo na 281 merilnih mestih z dostopom do okoljskih podatkov realnem času.