#družba znanost 1.12.2015 16:05

Mirjana Nastran Ule častna članica Slovenskega sociološkega društva

Ljubljana, 1. decembra - Slovensko sociološko društvo je v okviru današnje slavnostne akademije, s katero zaokroža niz letošnjih prireditev v počastitev svoje 50. obletnice, podelilo častno članstvo redni profesorici na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Mirjani Nastran Ule.

Ljubljana.
Predstojnica Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede Mirjana Ule.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Naziv častne članice so ji podelili "zaradi izjemnega prispevka v sociologiji in na področju družboslovja nasploh ter zaradi integritete, ki jo dokazuje v svojem znanstvenem in pedagoškem delu, pa tudi v javnem delovanju".

V utemeljitvi so zapisali, da je Nastran Uletova v slovenski in jugoslovanski znanstveni prostor vpeljala sociološka raziskovanja na področjih, ki so dotlej v sociologiji - ne le v slovenski - še veljala za trivialna.

Sociologija mladine in sociologija vsakdanjega življenja pa sta danes prav zaradi njenega pionirskega dela ter izjemno obsežnega raziskovanja, ki sega že v sedemdeseta leta 20. stoletja, med najplodnejšimi in živimi področji sociološkega raziskovanja.

V tem obdobju je po navedbah društva Nastran Uletova prav tako med prvimi v Sloveniji raziskovala družino in položaj žensk v javnem in zasebnem, v času torej, ko si ni bilo mogoče predstavljati, da bodo študiji spolov kdajkoli tudi formalno dobili mesto v univerzitetnih programih.

Društvo v skladu s svojim statutom naziv častnega člana podeljuje v znak priznanja za zasluge na področju dejavnosti društva oziroma sociologije. Odločitev, da ga letos podeli Mirjani Nastran Ule, so članice in člani sprejeli na rednem letnem srečanju v začetku novembra.