znanost 14.4.2016 18:28

Svet za visoko šolstvo pozitivno ocenil novelo zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 14. aprila - Svet RS za visoko šolstvo je na današnji seji pozitivno ocenil novelo zakona o visokem šolstvu, ki jo je predstavila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Svet je sprejel tudi sklep, s katerim vladi predlaga, naj z zakonom zagotovi javna sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo za visokošolske zavode.

Ljubljana, vlada.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič na novinarski konferenci po seji vlade.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Svet za visoko šolstvo je vladi predlagal tudi prehodno določbo k 72. b členu, in sicer tako, da se v prehodnem obdobju ohranja delež sredstev za visokošolsko dejavnost v BDP. Ob tem ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, naj prouči in pripravi zakonski predlog za opredelitev financiranja univerzitetnih knjižnic, ki je pogoj za pridobitev institucionalne akreditacije.

"V novelaciji zakona o visokem šolstvu smo poudarili tri oziroma štiri ključna področja. Prehod iz programske akreditacije študijskih programov na institucionalno prinaša številne sprostitve v postopkih in zelo veliko odgovornost visokošolskim zavodom, da prevzamejo tudi gradnjo kulture zagotavljanja kakovosti v celoti znotraj svojega prostora," je pojasnila ministrica.

Novela določa stabilnost financiranja, s čimer se udejanja tudi ustavno odločbo iz leta 2011, in gradi t. i. vzdržen model financiranja, s tem pa po njenih navedbah tudi večjo predvidljivost financiranja za visokošolske zavode.

Novela širi možnost, da se visokošolski programi izvajajo tudi v tujih jezikih. "S tem želimo odpirati visokošolski prostor, ga krepiti medkulturno in odpirati izmenjave," je poudarila Makovec Brenčičeva in dodala, da slednje študenti pozdravljajo. Večina študentov je izrazila zadovoljstvo tudi z možnostjo, da se lahko vključijo v Erasmus programe oziroma v programe znotraj posameznih disciplin v tujih jezikih, je dejala.

Četrto področje je področje demokratizacije. Gre za omogočanje volilne pravice (rektorja, dekana in drugih) tudi nepedagoškim delavcem. V tem delu je ministrstvo po ministričinih navedbah prisluhnilo pobudam, ki so jih pripravili različni deležniki, med njimi tudi v sindikatu.

Študentom pa so prisluhnili, da se status študentom zadnjega letnika prve stopnje ne preneha, če končajo študij pred koncem študijskega leta. "Nikakor nismo odpirali teme o šolninah ali nadstandardnih oblikah in s tem plačevanja. To so teme, ki so izjemno pomembne, kot tudi urejanje vprašanja javne službe, ki jih bomo skupaj odpirali v novem sistemskem zakonu o visokem šolstvu," je za STA izpostavila ministrica.

Na ministrstvu so sicer prejeli 41 sklopov pripomb na novelo zakona o visokem šolstvu, ki bodo objavljene na spletni strani ministrstva. V skladu s pripombami je v sredo delovna skupina za pripravo omenjene novele pregledala vse pripombe in tudi že umestila nekatere drobne izboljšave, je še dodala ministrica, ki si želi, da bi novela čim prej šla v vladno proceduro.

Svet za visoko šolstvo se je seznanil tudi z rezultati delovne skupine za evalvacijo poročil Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 za obdobje 2011-2015, in sprejel sklep, da je bilo izvajanje nezadovoljivo. Od 46 ukrepov je v celoti uresničenih le šest ukrepov, 16 delno, 24 pa je bilo neuresničenih.