Podjetja 17.3.2017 9:59

SID banka lani podvojila čisti dobiček

Ljubljana, 17. marca - SID banka je lani po nerevidiranih podatkih podvojila čisti dobiček, ki je dosegel 21,4 milijona evrov. Bilančna vsota banke je znašala 2,55 milijarde evrov, kar predstavlja 80 odstotkov bilančne vsote konec leta 2015, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz banke.

Ljubljana.
SID banka.
Foto: Stanko Gruden/STA
Arhiv STA

"Trend padanja bilančne vsote iz leta 2015 se je nadaljeval tudi lani in je posledica tržnih razmer, saj se zmanjšuje potreba po virih SID banke, kar se neposredno odraža na znatnem padcu kreditov bankam," so pojasnili.

Neto odhodki iz oblikovanih oslabitev in rezervacij so dosegli 7,9 milijona evrov, medtem ko je banka v primerljivem lanskem obdobju imela za 8,2 milijona evrov odhodkov iz tega naslova.

Čisti neobrestni prihodki so lani znašali 21,2 milijona evrov. Čiste obresti pa so dosegle 23,8 milijona evrov, kar je kljub zniževanju bilančne vsote za 7,2 odstotka več kot predlani. Kot so navedli v banki, so razlog za zvišanje enkratni učinki ob zaključenih postopkih restrukturiranja.

Operativni stroški so lani znašali 11,8 milijona evrov, od tega administrativni stroški 11 milijonov evrov in stroški amortizacije 0,8 milijona evrov.

Najvišji delež med naložbami so imeli kljub znižanju še vedno krediti bankam, ki vključujejo kredite in vloge pri bankah. Konec leta so dosegli 996,4 milijona evrov, kar je 38 odstotkov manj kot konec leta 2015. Krediti strankam, ki niso banke, so se zvišali za 0,8 odstotka na neto stanje v višini 610,6 milijona evrov.

Med obveznostmi so konec leta 46,5-odstotni delež predstavljale vloge in krediti bank ter obveznosti do centralne banke. Obveznosti do strank, ki niso banke, so se povečale za 16 odstotkov, medtem ko se je stanje dolžniških vrednostnih papirjev zaradi izplačila obveznic zmanjšalo za 36,3 odstotka.

Kapital SID banke se je povečal za 8,1 odstotka in je ob koncu leta 2016 znašal 393,8 milijona evrov. Kapitalska ustreznost se je v letu dni dvignila z 29,48 na 33,63 odstotka.