Podjetja 17.3.2017 13:52

Med ključnimi vlaganji Elesa do leta 2026 tudi pametna omrežja

Ljubljana, 17. marca - Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles bo v prihodnjih letih posebno pozornost namenil vlaganjem v proučevanje in razvoj pametnih omrežij ter gradnjo in rekonstrukcijo objektov, ki bodo prispevali h krepitvi varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja.

Ljubljana.
Družba ELES.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

To so ključni poudarki novega razvojnega načrta prenosnega sistema Slovenije od leta 2017 do leta 2026, h kateremu je soglasje dalo ministrstvo za infrastrukturo, so danes sporočili iz Elesa.

Eles bo posebno pozornost namenil pametnim omrežjem - vizija je vzpostaviti koncept sistemskih storitev, ki bo enakovredno vključeval tako obstoječe ponudnike kot alternativne vire, približal obratovanje prenosnega in distribucijskega omrežja z večjo pretočnostjo podatkov, bolje izkoristil obstoječo infrastrukturo ter povečal povezanost z drugimi sistemi z namenom odpravljanja zamašitev.

Ob tem so spomnili, da imajo v okviru projektov skupnega interesa prijavljenih šest projektov. Novembra lani so drugič v svoji zgodovini kandidirali za pridobitev evropskih sredstev iz sklada CEF, in sicer z mednarodnim projektom s področja pametnih omrežij Sincro.grid. Bruselj je odločitev o sofinanciranju te investicije v višini nekaj več kot 40 milijonov evrov sporočil februarja.

Eles sicer že danes sodeluje pri vidnejših mednarodnih projektih. Med temi so izpostavili FutureFlow (vanj je vključemih 12 partnerjev iz osmih držav, projekt pa se uvršča na področje pametnih omrežij in integracije trgov z električno energijo), Sincro.grid (tega izvajajo skupaj s Hrvaško, projekt pa je osredotočen na reševanje težav s prenapetostmi v prenosnem omrežju in zmanjševanjem zmogljivosti za sekundarno rezervo) in Nedo (projekt razvoja pametnih omrežij in pametnih skupnosti, pri katerem Eles sodeluje z japonsko agencijo Nedo).

Končne rešitve projektov v sklopu pametnih omrežij bodo Elesu pomagale pri izpolnjevanju zakonsko predpisanih obveznosti, kot so znižanje stroškov sistemskih storitev, znižanje investicij v primarno infrastrukturo, večanje prenosnih zmogljivosti ...

"Koristi od tega pa bodo imeli tudi odjemalci, elektrodistribucijska podjetja in ostali uporabniki omrežja. Zato bo Eles tudi v prihajajočem obdobju nadaljeval s snovanjem tovrstnih mednarodnih projektov in sodelovanjem na razpisih za evropska nepovratna sredstva," so poudarili.

Eles bo sicer v prihodnjem desetletnem obdobju zgradil oz. rekonstruiral več objektov, med katerimi so najpomembnejši izgradnja dvosistemskega daljnovoda 2x400 kV Cirkovce-Pince vključno z novo 400 kV RTP Cirkovce in 2x220 kV Zagrad-Ravne z 220/110 kV RTP Ravne, vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Divača, Beričevo in Cirkovce v okviru projekta Sincro.grid, vgradnja hranilnikov električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre v okviru projekta Sincro.grid, dokončanje daljnovoda 2x110 kV Divača-Gorice skozi Renče, daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo in kablovod 110 kV Koper-Izola-Lucija.

Eles bo izvedel tudi nekatera druga vlaganja z večjim finančnim učinkom, med temi so v skladu z energetskim zakonom odkup 110 kV prenosnega omrežja od drugih pravnih oseb, izgradnja Tehnološkega središča Eles v Beričevem in nadaljnji razvoj diagnostično-analitskega centra.