Podjetja 16.4.2017 9:26

Evropska raziskava za pomoč manjšim podjetjem na poti k pametni industriji

Koper, 16. aprila - EU je v pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri prehodu v pametno industrijo podprla raziskavo, s katero želijo ugotoviti dejansko stanje podjetij pri tem prehodu, zbrati evropske in nacionalne pobude za financiranje ter ugotoviti, kakšne so potrebe MSP pri tem prehodu. Sodeluje 15 ustanov iz sedmih držav, tudi tri iz Slovenije.

Pri raziskavi, ki jo je Evropska komisija podprla s skoraj milijonom evrov, končala pa se bo decembra 2019, sodelujejo raziskovalne ustanove iz Avstrije, Belgije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Slovenije in Španije, iz Slovenije so to Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije in podjetje Atech.

Kot so ta teden sporočili s fakultete na management, so cilji projekta ugotoviti dejansko stanje evropskih podjetij na prehodu v pametno industrijo, povzeti evropske in nacionalne pobude za financiranje tega prehoda in ugotoviti dejanske potrebe MSP pri tem prehodu.

"Pametna industrija pomeni novo industrijsko revolucijo," so zapisali na fakulteti in kot primere navedli procese, ko stroji in proizvodne naprave komunicirajo med sabo in avtonomno naročajo potrebne sestavne dele, ko zaloge teh dosežejo prenizko raven, ko avtonomno vodena vozila skrbijo za dostavo sestavnih delov iz skladišč do proizvodnih strojev ali odpeljejo končne izdelke na oddelek odpreme, ali ko lahko podjetja s sistematično analizo podatkov optimizirajo proizvodnjo, znižajo stroške vzdrževanja in izboljšajo kakovost svojih izdelkov.

Pred izzivom pametne industrije so tudi MSP. "Četrta industrijska revolucija jim lahko prinese veliko konkurenčno prednost, vendar pa se veliko menedžerjev v MSP tega niti ne zaveda niti ne pozna trenutnega stanja razvoja pametne industrije," pravijo in dodajajo, da pri tem MSP nimajo primernih znanj in orodij, kako se v svojem podjetju soočiti z izzivom prehoda v pametno industrijo.

EU v delovnem dokumentu za pametno industrijo navaja, da so drugi konkurenčni trgi, kot sta Severna Amerika ali vzhodna Azija, na ta izziv veliko bolje pripravljeni in da je Evropa lahko zaskrbljena.

Čeprav so mnoge države že razvile strategije za podporo podjetjem na njihovi poti k uvajanju pametne industrije, nacionalne iniciative še ne zagotavljajo možnosti za širši prenos znanja in vzajemno učenje, ugotavljajo na fakulteti. To je po njihovih navedbah razlog, da je uporaba obstoječega znanja v MSP še vedno zelo omejena.

V okviru raziskave bodo pripravili pregled spodbud za financiranje prehoda v pametno industrijo po članicah EU, hkrati pa bo projekt opozoril na morebitne regije, ki na tem področju še posebej zaostajajo. Razvili bodo orodje, ki bo MSP pomagalo, da pravilno ocenijo svoj položaj na prehodu pametne industrije, in jim omogočilo primerjavo s svojimi tekmeci. V projektu bodo raziskovalci tudi pomagali izbranim podjetjem pri njihovih naslednjih korakih, na primer pri uvajanju novih tehnologij.

Cilj EU je, da na podlagi rezultatov projekta zagotovi še dodatno podporo MSP pri prehodu v pametno industrijo in jim omogoči, da ostajajo konkurenčni v primerjavi s svojimi globalnimi tekmeci, so sporočili.