#družba 15.4.2017 11:07

Staro mestno jedro Tržiča s sofinanciranjem obnove fasad dobiva lepšo podobo

Tržič, 15. aprila - Že četrto leto zapored Občina Tržič v želji po oživljanju in prenovi starega mestnega jedra Tržiča razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove fasad. Letos je na razpisu na voljo 13.000 evrov. Lani so v okviru razpisa sofinancirali ureditev fasade objekta avtobusne postaje.

Na razpis, ki je odprt do 15. maja, se lahko prijavijo lastniki, solastniki ali upravljavci stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov v ožjem mestnem jedru Tržiča. Za objekt morajo biti ob prijavi priloženi kulturnovarstveni pogoji za obnovo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Predlagatelj mora imeti zagotovljena delna lastna finančna sredstva. Najvišja stopnja sofinanciranja posameznega prijavljenega projekta je 30 odstotkov vrednosti projekta in ne sme presegati 5.000 evrov. Dela morajo biti izvedena v obdobju od 1. januarja do 15. novembra letos, so sporočili iz Občine Tržič, razpis pa je objavljen na njeni spletni strani.

Lani so na razpis prispele tri vloge, ki so izpolnjevale pogoje razpisa. Odobreno je bilo sofinanciranje fasade objekta avtobusne postaje in večstanovanjske hiše na Kovaški ulici v skupni višini 10.500 evrov.

Za objekt na Koroški cesti do sklenitve pogodbe in nakazila sredstev pa zaradi nezaključenih del obnove fasade v letu 2016 ni prišlo, zato gre pričakovati ponovno prijavo na letošnji razpis ter odobritev sofinanciranja, so pojasnili na občini.