novica 14.6.2017 15:58

V Murski Soboti za vključevanje Romov in migrantov v izobraževanje

Murska Sobota, 14. junija - V Murski Soboti poteka prvi od štirih dogodkov za "Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte razprave in prostovoljne dejavnosti mladih". Njihov glavni cilj je podpreti boljše vključevanje Romov in migrantov v izobraževanje z različnimi aktivnostmi, s čimer naj bi pridobili vsi.

Te aktivnosti naj bi spodbudile inovativen razvoj politik in politični dialog ter izmenjavo znanj pri izobraževanju in usposabljanju ter mladih, saj je neenakost v izobraževanju najvišja med Romi in migranti. To ima lahko dolgotrajne škodljive učinke na družbeni razvoj in gospodarsko rast države gostiteljice, pravijo na mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije iz Celja, ki je koordinator mednarodnega projekta Vključevanje Romov in migrantov v šole (RoMigSc).

Po besedah vodje projekta Nade Trunk Širca ta spodbuja tudi sodelovanje mladih v prostovoljstvu, ki ima pomembno vlogo pri socialnem vključevanju mladih. Omogoča jim namreč, da delujejo kot državljani in da si pridobijo tudi izkušnje, ki lahko izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti.

Ciljne skupine projekta so učitelji v šolah z otroki Romi in migranti, romski pomočniki, prostovoljci oziroma študenti. Vanj pa so vabljeni oblikovalci politik na področju izobraževanja, predstavniki lokalnih oblasti, prostovoljne organizacije, ravnatelji šol na različnih ravneh, akademiki in raziskovalci na tem področju, otroci Romi in migranti ter njihovi starši.

Današnji seminar za učitelje, vzgojitelje in romske pomočnike, ki poučujejo tudi romske otroke, so začeli v romskem naselju Pušča, kjer so si ogledali vrtec. Na Inštitutu za romološke študije, izobraževanje in kulturo pa so razpravljali o prizadevanjih za pravično in strpno družbo in položaj Romov, izkušnjah pri delu z romskimi otroki, izobraževanju odraslih, poti do opolnomočenja Romov, izobraževanju romskih otrok in makedonskih izkušnjah. Posvet so sklenili s tematskimi razpravami in ugotavljali, kaj v praksi deluje in kaj ne, ter oblikovali priporočila za nadaljnje delovanje in izboljšave.

Nacionalni posvet, seminar za prostovoljce in seminar za učitelje bodo pripravili v petek v Celju. V projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Italije, Španije, Makedonije, Turčije. V vsaki državi partnerici vsako leto do leta 2019 organizirajo nacionalni posvet z zainteresiranimi deležniki.