novica 16.6.2017 15:47

Z razpisom do 200 asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami

Ljubljana, 16. junija - Ministrstvo za izobraževanje je opozorilo na objavljeni javni razpis za zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ukrep prinaša 200 novih delnih zaposlitev mladim brezposelnim, starim do 29 let. Zaposlitve bodo v šolskem letu 2017/18, vrednost razpisa je 1,62 milijona evrov.

"Gre za zaposlitev, ki brezposelnim s končano najmanj srednjo splošno in strokovno izobrazbo prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje znanj in kompetenc pri delu z otroki s posebnimi potrebami. S pridobljenim znanjem in kompetencami se bo mladim povečala njihova možnost zaposlitve," so ob tem zapisali na ministrstvu.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, bodo z ukrepom hkrati pridobili pomembne izkušnje za sistemsko ureditev tega dela pomoči. "Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami bo lahko v okviru projekta vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki bo prisoten v razredu oziroma skupini, in bo po navodilih strokovnega delavca pomagal otroku slediti pouku, ga spodbujal in nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi," so pojasnili.

Naloga asistenta bo povezovalna, lahko bo otrokov zaupnik. Po navodilih strokovne skupine bo pomagal tudi pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno.

Na razpis se lahko prijavijo javni vrtci oz. vrtci s koncesijo, osnovne šole, srednje šole, šole s prilagojenim programom oz. zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Rok za prijave na razpis je 10. julij.