STAznanost

Na ljubljanski univerzi podelili rektorjeve nagrade za naj inovacijo

Ljubljana, 25. aprila - Na ljubljanski univerzi so danes razglasili zmagovalce Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2018.

Na prvo mesto so se s projektom Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin uvrstili raziskovalci biotehniške fakultete, fakultete za farmacijo ter Kemijskega inštituta. Njihovo odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito ekonomsko najpomembnejših rastlin, kot sta krompir in paradižnik.

Drugo uvrščena skupina raziskovalcev fakultete za farmacijo UL je v okviru projekt Ali-mAb kromatografija razvila alternativno kromatografsko platformo za izolacijo in čiščenje protiteles, osnovano na uporabi strukturno preprostih peptidov.

Tretje uvrščena raziskovalca s fakultete za strojništvo pa sta v okviru projekta Hibridna toplotna naprava predstavila inovacijo na področju tehnologije hlajenja.