STAznanost

Za financiranje raziskovalnih projektov v prihodnjem letu okoli 12 milijonov evrov

Ljubljana, 24. avgusta - Javna agencija za raziskovalno dejavnost je v uradnem listu objavila razpis za financiranje raziskovalnih projektov za prihodnje leto. Razpis je namenjen za financiranje manjših temeljnih raziskovalnih in aplikativnih ter podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Razdeliti nameravajo 12 milijonov evrov, a bo realizacija odvisna od razpoložljivih sredstva v državnem proračunu in finančnem načrtu agencije, so navedli v razpisu.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev.

Agencija bo zbirala prijave do 2. oktobra. Predvideni začetek financiranja izvajanja projektov je 1. julij 2019.