znanost 24.8.2018 16:56

Za financiranje raziskovalnih projektov v prihodnjem letu okoli 12 milijonov evrov

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev.

Agencija bo zbirala prijave do 2. oktobra. Predvideni začetek financiranja izvajanja projektov je 1. julij 2019.