STAznanost

Obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Ljubljana, 11. februarja - Danes obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, katerega namen je spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ob tem opozarja, da zaradi stereotipov vsako leto izgubimo velik potencial v dekletih.

Poročilo She Figures za leto 2021, ki ga je izdala Evropska komisija, kaže, da število študentk in diplomantk na dodiplomski, magistrski ter doktorski stopnji na ravni Evropske unije v zadnjih letih vztrajno raste. Evropska unija je pri doktorantkah in doktorantih skoraj dosegla enakost med spoloma, kljub temu pa je raziskovalk v raziskovalni dejavnosti le približno ena tretjina, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Tudi na najvišji akademski ravni so po navedbah ministrstva ženske še vedno premalo zastopane, saj imajo le približno četrtino rednih profesorskih mest. Prav tako je manj verjetno, da bodo ženske zaposlene kot znanstvenice in inženirke in so premalo zastopane med samozaposlenimi strokovnjaki v znanosti in inženirstvu ter poklicih s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Zaradi stereotipov izgubljamo velik potencial v dekletih

Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bilo sicer konec leta 2020 med prebivalkami in prebivalci Slovenije, starimi do vključno 69 let, 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk z doktoratom. Med tistimi, ki so naziv doktorica oziroma doktor znanosti pridobili v letih 2019 in 2020, je bilo 56 odstotkov žensk.

Spolna struktura po področjih znanosti pa kaže, da je delež doktorantk še vedno najmanjši pri tehniških in tehnoloških vedah ter najvišji na področju humanističnih ved.

"Začne se že pri izbiri študija, kjer še vedno premnogi tehnične in naravoslovne študijske programe povezujejo s fanti. Dokler ne bomo presegli takšnega razmišljanja, bo Slovenija vsako leto izgubila velik potencial v dekletih, ki se ne odločijo za študij na tehničnih in naravoslovnih fakultetah samo zaradi stereotipov, da te niso zanje," je pojasnil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

Povečanje udeležbe žensk je strateškega pomena

Delež žensk, ki se kasneje zaposlijo v raziskovalni sferi, je v Sloveniji tako kot v Evropski uniji nižji, sploh pa ostaja nizek odstotek žensk na vodilnih položajih. Po podatkih Sursa število raziskovalk v zadnjih letih ostaja približno polovico nižje od števila raziskovalcev.

Povečanje udeležbe žensk na vseh ravneh na področju raziskav in inovacij je po navedbah ministrstva strateškega pomena, zato si prizadevajo ustvariti raziskovalno okolje, ki dosledno upošteva načela enakih možnosti spolov v znanosti. Tudi Evropska komisija je s programom Obzorje Evropa uvedla pogoj, da morajo imeti vsi javni organi, raziskovalne organizacije in visokošolske institucije, ki želijo sodelovati na razpisih programa, vzpostavljen načrt za enakost spolov.

Za izboljšanje položaja žensk v znanosti v prvi vrsti potrebne družbene spremembe

Kot je v pogovoru za STA pred mednarodnim dnevom ugotavljala Jovana Mihajlović Trbovc z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, se v splošnem ženske in dekleta na znanstvenem področju pogosto soočajo s strukturnimi težavami, kot so prekarizacija, pomanjkanje sredstev za financiranje projektov, pomanjkljivi delovni pogoji, poleg tega pa so postavljene pred izzive, ki so specifični prav zanje. V družbi je namreč še vedno prisotna nezavedna pristranskost, ki je posledica družbenih stereotipov.

Za reševanje problema neenakosti med spoloma so po mnenju znanstvenic v prvi vrsti potrebne družbene spremembe. Izboljšave so mogoče že s tem, da kot družba zavestno presežemo tipične stereotipe, ki nas prepričujejo v to, da so za vodilna mesta bolj primerni moški. Ženske pa se morajo opogumiti in v večji meri kandidirati za višje položaje, je povedala astrofizičarka Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici.

Za večjo prisotnost žensk v znanosti pa je treba po mnenju mlade znanstvenice, fizičarke in strojne inženirka Katje Klinar s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani že mladim dekletom znanost najprej dobro predstaviti, jih zanjo navdušiti, nato pa jih z ustreznim plačilom in z omogočanjem strokovne in osebnostne rasti tudi zadržati.

Ana Mayer Kansky - simbolna ambasadorka žensk in deklet v znanosti

Na Univerzi v Ljubljani so ob mednarodnem dnevu spomnili na pomembno vlogo Ane Mayer Kansky, ki je bila peta Slovenka in 72. ženska na svetu, ki je prejela doktorski naziv. Bila je tudi izjemno podjetna, z možem sta postavila prvo kemično tovarno v Sloveniji in eno prvih v takratni Jugoslaviji, so zapisali.

V prostorih rektorata Univerze v Ljubljani bodo kmalu odprli prenovljeno sejno sobo s poimenovanjem po tej pionirki znanosti v slovenskem prostoru, prvič bodo podelili nagrado z njenim imenom za najboljši doktorat, v izdelavi pa je tudi njen doprsni kip, ki bo stal v parku pred rektoratom.

Univerza bo pristopila tudi k podpisu manifesta za spolno vključujoče izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike in umetnosti pri Evropski komisiji. K besedilu manifesta je Univerza prispevala pomemben poudarek. "Dosegli smo, da bo manifest posebno pozornost namenjal tudi spolu in raznolikosti, zlasti dekletom iz socio-ekonomsko zapostavljenih okolij. Izpostavili smo tudi pomembno vlogo gospodarstva in podjetništva, zlasti pri ozaveščanju in promociji tehniških poklicev za ženske in dekleta v lokalnih skupnostih," je poudarila prorektorica Ksenija Vidmar Horvat.

Mednarodni dan obeležile različne raziskovalne institucije

Na ZRC SAZU je ob mednarodnem dnevu nastal popis dosežkov raziskovalk ZRC SAZU, razvrščenih po inštitutih, ki obsegajo vse od objav znanstvenih člankov do izidov znanstvenih monografij, postavljanja spletnih razstav in baz podatkov, ki ga bodo objavljali vsako leto.

Na inštitutu InnoRenew CoE pa so v luči osredotočenosti letošnjega mednarodnega dne na vlogo žensk in deklet v znanosti v povezavi s cilji trajnostnega razvoja, svoje zaposlene prosili k delitvi razmislekov. "Še vedno mislimo, da bo težave našega planeta rešil nekdo drug. Ne gre tako. Vsem more biti bolj mar, kupovati moramo manj, varčevati več, uporabljati pametno in izbrati dobro," je zapisala vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE Anna Sandak. Ostale misli pa so na voljo na tej povezavi.

Mednarodni dan bodo v ponedeljek s predavanjema slovenskih znanstvenic obeležili tudi na Kemijskem inštitutu. Astrofizičarka Andreja Gomboc bo ob 13. uri izvedla predavanje z naslovom Vedno spreminjajoče se nočno nebo, ob 14. uri pa bo sledilo predavanje raziskovalke Mojce Benčina z naslovom Zvok sintetične biologije in imunski odziv.