STAznanost

Rektorji zahtevajo takojšnjo ureditev financiranja doktorskega študija

Ljubljana, 28. novembra - Rektorska konferenca je danes opozorila na neurejeno financiranje doktorskega študija, zaradi česar se število doktorskih študentov iz leta v leto zmanjšuje. Javne podpore ni, zato bodo rektorji na pristojno ministrstvo podali zahtevo, naj se to področje nemudoma uredi, je po seji v izjavi dejal predsednik rektorske konference Ivan Svetlik.

Eno najpomembnejših vprašanj današnje seje je bilo po Svetlikovih besedah sicer vprašanje pogojev, pod katerimi lahko univerza vključuje tuje študente. Po sestanku s predstavniki zunanjega in notranjega ministrstva naj bi se režim bistveno izboljšal in liberaliziral ter omogočil pridobivanje tujih študentov, je pojasnil Svetlik

Sicer pa je dnevni red rektorske konference obsegal številne točke, ena pomembnejših je bila tudi informacija o programu študijske izmenjave Erasmus+, kjer se bodo vse slovenske univerze s svojo ponudbo skupaj udeleževale svetovnih sejmov visokega šolstva.

Razpravljali so tudi o položaju znanstvenoraziskovalnega dela, kjer v stikih z evropskimi univerzami ugotavljajo hitro zaostajanje južne in vzhodne Evrope. Strinjali so se, da je nujno potrebna podpora države, da bi lahko bile univerze in druga znanstvena srenja, zlasti inštituti, uspešnejši pri prijavljanju na posamezne programe EU. Zaenkrat se stanje na tem področju samo še slabša, kajti prepad med tistimi, ki dobivajo večino projektov in sredstev, in tistimi, ki tega ne dobivajo, narašča," opozarja Svetlik.

Rektorji so razpravljali tudi o ureditvi prijavnega postopka. Izkušnje iz prejšnjih let kažejo na številne zaplete ob uvajanju eVŠ sistema, je dejal Svetlik. Dodal je, da bodo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovili zahtevo za takojšen sestanek, da bi se dogovorili o tem, kako te zaplete v naslednjem študijskem letu preprečiti, kako narediti eVŠ sistem študentom bolj prijazen in univerzam omogočiti vpliv na vpisno politiko.

Svetlik je še izpostavil razpravo v zvezi z nabavo in sofinanciranjem znanstvene literature in e-dostopu do znanstvenih revij, kjer založniki vodijo vse bolj ostro politiko in tako rekoč brezplačne prispevke vse dražje zaračunavajo institucijam. Navedel je primer nizozemske založbe Elsevier, kateri se je uprla celotna rektorska konferenca Nizozemske. Ker so tudi slovenske univerze njihov odjemalec in se z njimi pogajajo za ustrezne cene, so se rektorji po Svetlikovih besedah odločili, da se bodo pridružili protestom in bodo razmislili o nadaljnjem sodelovanju z njimi.

Hkrati je stekla razprava tudi o podpori nabavljanju teh virov od agencije za raziskovalno dejavnost, kjer se sredstva za znanstveno literaturo tudi iz leta v leta zmanjšujejo. "To pa je bistven del naše znanstvene infrastrukture, brez katere ne moremo in tu se odpira novo krizno področje našega dela," je še poudaril Svetlik.