STAznanost

Z upoštevanjem načel singapurske izjave do več etike tudi v slovenski raziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 10. decembra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes predstavili singapursko izjavo o raziskovalni integriteti, ki kot prvi globalni dokument določa odgovornost v okviru raziskovalne integritete in etične znanosti. Po besedah ministrice Stanke Setnikar Cankar bodo načela izjave tudi vodilo pri pripravi nove zakonodaje.

Slovenski prevod singapurske izjave, ki je bila objavljena septembra 2010 po razpravi na drugi svetovni konferenci o raziskovalni integriteti, smo dobili na pobudo komisije za ženske v znanosti, ki deluje v okviru ministrstva. Za prevod in razpošiljanje singapurske izjave so se odločili na septembrskem posvetu o perspektivah odgovornosti etike in spolov.

Načela, ki jih določa izjava o raziskovalni integriteti, so poštenost v vseh vidikih raziskovanja, odgovornost pri izvajanju raziskav, poklicna vljudnost in korektnost pri delu z drugimi ter dobro upravljanje z raziskavami v imenu drugih.

Kot je na predstavitvi dejala Setnikar Cankarjeva, bodo omenjena štiri načela vodilo pri pripravi sistemske zakonodaje, in sicer zakona o visokem šolstvu ter zakona o raziskovalni dejavnosti in inovacijah. "To je pravo mesto, kjer lahko mi na svojem položaju vgradimo te vrednote in te kriterije tudi v sistemsko zakonodajo," je dejala.

Po besedah ministrice so norme, zapisane v singapurski izjavi, izhodišče za javno in strokovno diskusijo o ukrepih, ki bi morali slediti resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji 2011-2020 in z realizacijo katerih Slovenija sicer zamuja. Resolucija namreč napoveduje nacionalni kodeks etike, moralne integritete in dobre prakse v znanosti ter vzpostavitev častnega razsodišča.

Ker za zdaj ni pravne podlage za vzpostavitev častnega razsodišča, se v komisiji za ženske v znanosti zavzemajo za ustanovitev telesa, ki bi se ukvarjalo z vprašanjem etike in morale v znanosti, delovalo pa bi pod okriljem ministrstva.

Predsednica komisije Marija Bešter Rogač je pojasnila, da bi bilo to telo ogledalo in institucija, na katero bi se raziskovalci lahko obrnili v primerih, če se zgodi kaj protipravnega ali kaj, kar ni v skladu z etičnim ravnanjem. Tega je po njenih besedah v Sloveniji zelo veliko, a mnogi molčijo tudi zaradi strahu, kar da je treba končati.

"Znanost in raziskave ne bi smele imeti meja, niti državnih niti v glavah niti do sosednjih institucij. Mi se včasih preveč zapiramo v tista stroga formalna pravila in etičnost je prva stvar, ki jo moramo vzpostaviti," je opozorila Bešter Rogačeva.

To pobudo komisije podpira tudi ministrica, ki pojasnjuje, da je ustanovitev tovrstnega telesa v pristojnosti ministrstva in da je treba samo dobiti prave kandidate za njegovo sestavo.