STAznanost

S pomočjo čezmejnega projekta zgradili Center mediteranskih kultur

Izola, 11. decembra - Konec meseca se zaključuje čezmejni strateški projekt Sigma2 za upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti, v katerem je sodelovalo 12 partnerjev iz Slovenije in Italije. Najbolj oprijemljiv rezultat projekta je izgradnja stolpiča A univerzitetnega kampusa Livade, kjer bo domoval Center mediteranskih kultur.

V projekt čezmejne mreže za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti je bilo vključenih 12 partnerjev z obeh strani meje, od tega štirje iz Slovenije, pri tem pa je vodilni partner bilo Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Univerze na Primorskem (UP). Vrednost projekta je bila 3,38 milijona evrov, približno polovica vseh sredstev pa je šla za izgradnjo Centra mediteranskih kultur.

Kot je na današnji novinarski konferenci ob zaključku projekta na Belvederju nad Izolo pojasnil prorektor UP Rok Strašek, bo univerza s tem stolpičem pridobila pomembne prostore za svoje nadaljnje raziskovalno in razvojno delo, in sicer tako laboratorijsko opremo kot predavalnice. Gradbeno-obrtniška dela so praktično že končana, v prihodnjem tednu pa bodo predvidoma pridobili uporabno dovoljenje, medtem ko so v zaključni fazi izvedbe javnega naročila za opremo objekta. Center naj bi tako predali namenu v prvi polovici leta 2015, pedagoške dejavnosti pa naj bi začeli izvajati z naslednjim študijskim letom, je dodal Strašek.

V okviru kampusa so sicer predvideni štirje objekti, namenjeni raziskovalno-razvojni in pedagoški dejavnosti, ter trije objekti, namenjeni namestitvi študentov, telovadnici in upravni stavbi. Ob tem je Strašek opozoril, da UP za projekt ne premore zadostnih lastnih sredstev. Tako se dogovarjajo za nov poroštveni zakon, ki je v pripravi, poleg državnih sredstev pa naj bi denar pridobili tudi iz evropskih sredstev.

V projektu se sicer prepletajo številne vsebine. Tako so po besedah Milene Bučar Miklavčič iz ZRS vzpostavili kolekcijske nasade in sredozemske vrtove, s projektom pa so nadaljevali "zelo dobro zastavljeno spremljanje oz. monitoriranje škodljivcev v oljčnikih s poudarkom na oljčni muhi". Ob tem je Miklavčičeva poudarila pomen čezmejnega prenosa znanja.

Podobno je menil vodja skupnega tehničnega sekretariata Iztok Škerlič. V samem programu čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija tako ni pomembno, ali je določena infrastruktura locirana v Kopru, Ravenni ali Benetkah, pač pa da je v funkciji celotnega čezmejnega območja.