STAznanost

Slovenska raziskovalka s prvo celovito monografijo o plitvih podzemeljskih habitatih

Ljubljana, 26. decembra - Slovenska krasoslovka dr. Tanja Pipan je junija letos pri britanski založbi Oxford University Press izdala monografijo o plitvih podzemeljskih habitatih. Publikacija je plod desetletja raziskav in prva, ki na celovit način obravnava plitve habitate, ki se za razliko od precej bolj preučevanega jamskega sveta skrivajo tik pod kraškim površjem.

Kot poudarja Pipanova, so plitvi podzemeljski habitati povsem novo področje v svetovni speleobiologiji oz. preučevanju jamskega življenja.

Gre za habitate od nekaj centimetrov do nekaj metrov pod kraškim površjem. Lahko so kopenski ali vodni, od jamskega sveta pa se ločijo po tem, da so zaradi bližine površja izpostavljeni temperaturnim nihanjem. Precej večja kot globlje v podzemlju je tudi količina organskih snovi.

"Organizmi dobesedno živijo v hrani, kar je v nasprotju s splošnim mnenjem, da podzemske živali živijo v okolju kjer je hrana količinsko in kakovostno omejena," je dejala Pipanova. Med organizmi prevladujejo majhni, okoli milimeter veliki rakci, ki so razvili posebne prilagoditve na življenje plitvo pod površjem.

"Pravimo jim epikraški specialisti, saj živijo samo v zgornjem kamninskem sloju nad kraškimi jamami, v drugih habitatih pa jih ne najdemo," pojasnjuje raziskovalka. Mnogo vrst je še neodkritih in neopisanih, kar za znanost pomeni veliko odkritje.

Slovenija za zibelko krasoslovja velja že od Janeza Vajkarda Valvazorja, Pipanova pa je prepričana, da se slovenska znanost še danes z lahkoto primerja z drugimi vrhunskimi znanstveniki.

"Krasoslovje pa smo pripeljali še na višji nivo - v okviru mednarodnega doktorskega programa Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici je bilo pred kratkim ustanovljeno krasoslovno študijsko središče UNESCA, kar je nedvomno priznanje in uspeh, ki ni ostal neopažen," je dejala.

Pipanova je pred petimi leti pri isti založbi izdala tudi nekoliko splošnejšo monografijo o biologiji jam in drugih podzemeljskih habitatih. Publikacija je služila kot osnova za številne raziskave v Italiji, Španiji, Romuniji ter tudi v ZDA, na Kitajskem in v Rusiji. Obe je izdala v sodelovanju z ameriški raziskovalcem Davidom Culverjem.