STAznanost

Slovenski univerzi do sredstev EU za raziskovalno odličnost

Bruselj, 30. januarja - Evropska komisija je objavila seznam projektov, izbranih za financiranje z nepovratnimi sredstvi v okviru novega, znanosti namenjenega mehanizma Teaming. V prvi fazi je bilo izbranih 31 projektov, med njimi dva slovenska - enega vodi ljubljanska, drugega pa primorska univerza.

EU želi z omenjenimi novimi nepovratnimi sredstvi pomagati zmanjšati razlike v raziskovalni odličnosti med državami članicami ter okrepiti konkurenčnost in rast v Evropi, so danes sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Nov instrument povezovanja Teaming, v okviru katerega se ta nepovratna sredstva dodeljujejo, naj bi pomagal izboljšati uspešnost raziskovalnih dejavnosti in povečati naložbe v državah s slabšimi rezultati na področju raziskovalne odličnosti.

S financiranjem iz programa Obzorje 2020 je bilo v teh državah izmed 169 prijavljenih izbranih 31 projektov, v okviru katerih naj bi pripravili operativne načrte za nove centre odličnosti prek povezovanja z vrhunskimi institucijami iz vse Evrope.

Prve izbrane projekte v okviru instrumenta Teaming, ki bodo prejeli sredstva, bodo vodili raziskovalni inštituti ali agencije ter tudi nacionalni in regionalni organi. Vsak projekt bo prejel do 500.000 evrov (skupaj 14,5 milijona evrov) za pripravo operativnih načrtov za nove centre odličnosti ali nadgradnjo obstoječih. Za drugo fazo je trenutno predvidenih približno 87 milijonov evrov.

Projekt Univerze v Ljubljani z naslovom Artemida je namenjen vzpostavitvi centra odličnosti na področju inovacij v medicini, projekt Univerze na Primorskem z naslovom InnoRenew CoE pa se bo ukvarjal s področjem obnovljivih materialov ter raziskav zdravega okolja.

Kot so ločeno sporočili z Univerze v Ljubljani, v okviru projekta Artemida načrtujejo ustanovitev Centra odličnosti za translacijsko medicino, ki bo koordiniral in razvijal raziskovalno-inovacijsko dejavnost v srednji in jugovzhodni Evropi ter tako prispeval k izboljšanju zdravstvenega stanja in k ekonomski blaginji več kot sto milijonov prebivalcev tega dela Evrope.

V konzorciju projekta je prijaviteljica Univerza v Ljubljani, v okviru katere sodelujejo medicinska fakulteta kot koordinator projekta, fakulteta za farmacijo, biotehniška fakulteta in filozofska fakulteta skupaj s slovenskimi partnerji - Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo ter mala in srednje velika inovativno usmerjena podjetja Acies Bio, Vizera, Pristop, MG-SOFT in MESI.

Ta slovenski konzorcij pa je v projektu Artemida povezan z uglednima raziskovalnima ustanovama Karolinska inštitut iz švedskega Stockholma in Evropski inštitut za bioinformatiko iz nemškega Heidelberga.

Center odličnosti za translacijsko medicino bo usmeril svoje aktivnosti v razvoj novih oblik prepoznave in zdravljenja bolezni (starostne bolezni živčevja, sladkorna bolezen in rak), ki preprečujejo zdravo staranje ter polno telesno in duševno aktivnost v zrelih letih.

Konzorcij mora v letu dni pripraviti poslovni načrt za predlagani Center odličnosti za translacijsko medicino, ki bo v primeru financiranja v drugi fazi do leta 2020 zgradil evropsko mrežo raziskovalno-inovacijskih ustanov na področju translacijske medicine.

To bo storil pod mentorstvom svetovno priznanih ustanov - Karolinska inštituta s Švedske in Evropskega inštituta za bioinformatiko s sedežem v Nemčiji - ter v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami, raziskovalnimi inštituti in razvojno-inovacijsko usmerjenimi podjetji iz 25 evropskih držav, od katerih so prejeli pisma podpore.

"S sredstvi Obzorja 2020 želimo podpreti kar se da veliko evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov. Noben del Evrope ne sme zaostajati v raziskavah in inovacijah. To bomo dosegli s povezovanjem v okviru instrumenta Teaming. Gre za vzpostavljanje partnerstev med vodilnimi na področju raziskav in tistimi z največjim potencialom. Obzorje 2020 nagrajuje odličnost in, kar je najpomembneje, prizadevanja za odličnost," pravi evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas.

Instrument Teaming je namenjen sprostitvi evropskega potenciala na področju raziskav in inovacij. Med ukrepi iz programa EU za raziskave Obzorje 2020 za povečanje sodelovanja med državami članicami so sicer tudi instrument Twinning, namenjen povezovanju institucionalnih mrež, ter posebne nagrade, kot je novi instrument katedre ERA.

Vse projekte izberejo neodvisni strokovnjaki po standardnih postopkih programa Obzorje 2020. Izbor poteka v dveh fazah. V prvi fazi so sredstva namenjena pripravi poslovnega načrta za bodoči center. V drugi fazi je izmed projektov iz prejšnje faze s primerjalnim pregledom izbranih do deset projektov, ki prejmejo dodatno podporo za vzpostavitev centra.

Sinergije med pobudo Teaming in kohezijsko politiko sicer omogočajo, da lahko projekti v drugi fazi črpajo sredstva iz strukturnih skladov in z njimi financirajo vzpostavitev centrov odličnosti ter infrastrukturo in nakup velike opreme, česar z nepovratnimi sredstvi instrumenta Teaming ni mogoče kriti.