STAznanost

Na Karlovi univerzi v Pragi izšla monografija Sto let slovenistike

Ljubljana, 13. februarja - Na Karlovi univerzi v Pragi je izšla monografija Sto let slovenistike s podnaslovom Pedagogi in znanstveniki v senci zgodovine. Vsebuje prispevke s simpozija, ki so ga praški slovenisti izvedli novembra lani skupaj z več institucijami. Kar 570 strani obsegajoča publikacija v šestih razdelkih osvetljuje zgodovino slovenistike na praški univerzi.

Prvo poglavje predstavi zgodovino slovenistike in slavistike na Filozofski fakulteti (FF) Karlove univerze v Pragi, drugo zgodovino slovensko-čeških stikov na področju jezikoslovja, tretje pa zgodovino slovensko-čeških stikov. V četrtem je opredeljena slovenistika v srednjeevropskem prostoru, v petem večjezični slovenski avtorji, šesti razdelek pa je namenjen spominskim zapisom.

V prvem poglavju bo bralec našel marsikaj informativnega in zanimivega o prihodu slovenščine v predmetnik starodavne univerze in o utrjevanju njenega položaja v tem okolju, je sporočil profesor slovenščine na katedri za južnoslovanske in balkanistične študije FF Karlove univerze Andrej Šurla.

Drugi razdelek osvetljuje pomen, ki so ga imele za razvoj slovenske jezikoslovne misli praške jezikoslovne raziskave, tretji pa slovensko-češke stike ter panslovansko navdušenje in sodelovanje v obdobju romantike in narodnih preporodov.

Poseben razdelek se osredotoča na problematiko dvojezičnega oziroma dvokulturnega literarnega ustvarjanja. Predstavljena je predvsem problematika ustvarjanja na avstrijskem Koroškem.

Knjigo dopolnjuje bibliografski popis zbornikov in monografij slovenistov FF Karlove univerze, izdanih med letoma 2000 in 2014, zaokroži pa imensko kazalo s 1215 osebnostmi in njihovimi bibliografskimi referencami.

Kratek zapis h publikaciji sta prispevali dekanja FF Karlove univerze Mirjam Friedova in slovenska veleposlanica v Pragi Smiljana Knez, uvodna nagovora pa minister za zunanje zadeve Karel Erjavec ter njegov češki kolega Lubomir Zaoralek.

Monografijo so uredili Alenka Jensterle Doležal, Jasna Honzak Jahić in Šurla. Povzetke so v češčino prevedli študentje ter češki profesorji, za slovenske prevode pa sta poskrbela Jensterle Doležalova in Šurla.