STAznanost

Razvojno-raziskovalne organizacije pozivajo vlado h krepitvi sodelovanja

Celje, 22. februarja - Razvojni center orodjarstva Slovenije Tecos, Visoka šola za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca in Grozd Plasttehnika javno pozivajo vlado h krepitvi sodelovanja med razvojno-raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter podjetji na področju polimerov in predelovalnih tehnologij. Na ta način naj bi prispevali višji gospodarski rasti.

Tecos skupaj z Visoko šolo za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca, Grozdom Plasttehniko, Montanuniversität iz Leobena in družbo Materials Cluster Styrio sodeluje pri meddržavnem projektu Polyregion-Pro.Act, so sporočili iz centra orodjarstva.

Gre za projekt, usmerjen v teritorialno sodelovanje ter povečanje ekonomske in socialne kohezije med slovenskimi in avstrijskimi obmejnimi regijami. Težišče projekta so najbolj potencialna področja za multipliciranje izvajanja razvojno-raziskovalnih aktivnosti in izobraževanja, s ciljem okrepiti konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost Poliregije. Ta kot znamka označuje čezmejno regionalno usmeritev na področju polimerov in predelovalnih tehnologij v slovenskih in avstrijskih obmejnih regijah in pridruženih območjih.

Osnovni cilj projekta Polyregion-Pro.Act pa je analiza vzrokov za zavoro doseganja multiplikativnih učinkov na področju krepitve gospodarsko uspešne razvojno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter povečevanja konkurenčnosti v Poliregiji.

Omenjene organizacije ocenjujejo, da je v vladnih strateških dokumentih nesmiselno dajati prednost trendovskim visokotehnološkim področjem, druge, delovno bolj intenzivno usmerjene panoge pa uvrščati v neperspektivne.

Navajajo tudi, da je treba objaviti in odpreti stalne dolgoročne oziroma permanentne razpise po principu vavčerjev. Z njimi se podjetjem omogoča neposredno sofinanciranje storitev raziskovalnih institucij, npr. raziskav in izobraževanj pri razvoju novih izdelkov.

V nacionalni strategiji gospodarskega razvoja (Strategija pametne specializacije) pa je nujno, da sta panogi predelave in razvoja materialov prepoznani kot najpomembnejša sektorja.

"Omogočiti podjetjem, da namenijo del dobička ali davkov na dobiček razvojno-raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. Zakonsko določiti sistem nagrajevanja raziskovalcev, ki delajo prioritetno na aplikativnih projektih za industrijo. Izboljšati zakonodajo na področju spin-off podjetij. Predlagamo možnost, da omenjene institucije dobijo pravice pri lastništvu v spin-off podjetjih, kar po trenutni zakonodaji ni mogoče," so še sporočili iz centra orodjarstva.