STAznanost
Medicina in zdravje

Začeli so izvajati nov raziskovalni program Prehrana in javno zdravje

Ljubljana, 22. februarja - Pod vodstvom Inštituta za nutricionistiko se je začel izvajati nov javni raziskovalni program Prehrana in javno zdravje, v okviru katerega bodo raziskovali nove metode za raziskovanje prehrane ljudi, vpliv prehrane na zdravje človeka in učinkovitost osveščanja o pomenu zdrave prehrane.

Program bo sicer po navedbah Inštituta za nutricionistiko zajemal tudi razvoj novih postopkov za pripravo zdravju koristnih živil. Pomen raziskav ta tem področju je zelo velik, saj imata prehrana in življenjski slog pomembno vlogo pri vse večji pogostosti kroničnih nenalezljivih bolezni, opozarjajo na inštitutu.

Vodja programske skupine Igor Pravst je pojasnil, da so njihovi cilji razdeljeni na razvoj metodologij prehranskih raziskav, raziskovanje vedenjskega sloga in zdravstvenega statusa prebivalstva, vrednotenje pristopov za učinkovito promocijo zdrave prehrane ter razvoj funkcionalnih živil.

V okviru programa bodo med drugim raziskovali, kako so različne skupine ljudi izpostavljene tveganjem, ki so povezana s prehrano, iskali pa bodo tudi inovativne pristope osveščanja ljudi v smeri spreminjanja prehranskih navad in vedenjskega sloga.

Izvajalci programa poudarjajo, da so rezultati raziskav na področju prehrane in javnega zdravja pomembni kot dolgoročna investicija v zdravje ljudi.

Pri programu sodelujejo še Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Visoka šola za storitve v Ljubljani, financira pa ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.