STAznanost

Institut Jožef Stefan išče novega direktorja

Ljubljana, 4. marca - Institut Jožef Stefan (IJS) je danes v časniku Delo objavil razpis za direktorja instituta. Prijave sprejemajo v roku 15 dni od objave, direktor instituta pa bo imenovan za obdobje petih let.

Prijavijo se lahko kandidati, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjujejo še nekatere dodatne pogoje. Biti morajo raziskovalci z doktoratom znanosti s področja dejavnosti instituta, izkazovati morajo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih ter imeti sposobnost za organiziranje in vodenje.

Od kandidatov pričakujejo, da se bodo predstavili na skupni seji znanstvenega sveta in upravnega odbora ter podali vizijo dela in razvoja instituta v prihodnjih letih letih. Upravni odbor instituta bo prijavljene kandidate o izbiri obvestil v roku 30 dni od objave razpisa.

Institut Jožef Stefan trenutno vodi Jadran Lenarčič, ki je na tem položaju od leta 2005.