STAznanost

Kemijski inštitut išče novega direktorja

Ljubljana, 5. marca - Kemijski inštitut je danes v Delu objavil razpis za direktorja inštituta. Novega direktorja bo za dobo petih let imenoval upravni odbor inštituta s soglasjem vlade, mandat pa bo predvidoma nastopil 1. maja. Rok za prijavo na razpis je 20. marec.

Kandidati za direktorja morajo imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta ter izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v zadnjih petih letih. Razpisni pogoji še določajo, da morajo kandidati izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje ter izpolnjevati še splošne pogoje, določene z zakonom o zavodih in zakonom o raziskovalni dejavnosti.

Kandidati morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Od kandidatov se pričakuje tudi program dela in usmeritev inštituta, vključno z vizijo sodelovanja z gospodarstvom, univerzami, v mednarodnih projektih in z resornimi ministrstvi.

O izbiri bodo kandidate obvestili v 30 dneh od objave razpisa.

Prejšnji direktor inštituta Janko Jamnik je namreč decembra lani umrl za posledicami strelnih ran, ki jih je dobil po napadu na parkirišču v bližini gostinskega lokala na ljubljanskem Viču. Jamnikovega umora je osumljen nekdanji sodelavec inštituta Milko Novič, ki je trenutno v sodnem pridržanju.