STAznanost
Humanistika in družboslovje

Odbor za izobraževanje za čim prejšnjo pripravo zakona o raziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 11. marca - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je danes seznanil z realizacijo ukrepov iz resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji 2011-2020. Ministrstvo za izobraževanje poziva, da v sodelovanju z ministrstvi za gospodarstvo, javno upravo in finance nadaljuje s pripravo predloga zakona o raziskovalni dejavnosti.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Peter Maček je povedal, da je bila Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Sloveniji (RISS) 2011-2020 v državnem zboru sprejeta maja 2011 z velikim konsenzom. Ne strinja pa se z očitki SDS, da resolucije ne izvajajo.

Da je resolucija pomemben korak k vzpostavitvi sodobnega raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki bo omogočal višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov ter zagotavljal več kakovostnejših delovnih mest, je po oceni Mačka ključno izhodišče za razpravo o nadaljnjem načinu uresničevanja, zapisanih nacionalnih prioritet na raziskovalnem in inovacijskem področju.

Resolucija se žal izvaja počasneje, a je vlada lani prvič predstavila državnemu zboru poročilo o uresničevanju resolucije, je dejal in med drugim omenil, da od 69 ukrepov iz strategije 16 ni bilo realiziranih. V skladu z resolucijo bo v tem letu pripravljena temeljita ocena RISS, do konca leta pa naj bi medresorska delovna skupina pripravila osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti, ki bo povezal raziskovalne inštitute in univerze, je še pojasnil Maček.

Predsednik Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU Oto Luthar je opozoril, da so gradivo za omenjeni zakon pripravljali že pod prejšnjim ministrom Jernejem Pikalom. V gradivu so opredelili raziskave in razvoj, status raziskovalnih organizacij, institucionalno financiranje in povezali izobraževanje z raziskovalnim delom. Poudaril je, da je izgubljenega pol leta, ker vrh ministrstva ni pravočasno reagiral. Poslancem bo posredoval to gradivo.

Današnja razprava na odboru je sicer pokazala, da so potrebne korenite spremembe na področju raziskav in razvoja. Irena Grošelj (SMC) se je zavzela za hkratno obravnavo nastajajočega visokošolskega zakona in zakona o raziskovalni dejavnosti, ker sta dejavnosti povezani. S tem so se strinjali tudi ostali člani.

Ljudmila Novak (NSi) se je zavzela za čim prejšnji sprejem zakona, ki bi uredil področje visokega šolstva in znanosti oz. status raziskovalcev in visokošolskih profesorjev.

Na dnevnem redu današnje seje je bila na predlog opozicijske SDS najprej sicer predvidena obravnava novela odloka o preoblikovanju ljubljanske univerze, po katerem bi se študijsko področje teološke fakultete širilo s programom Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev. A jo je odbor na predlog ZL umaknil z dnevnega reda. V ZL po besedah poslanca Milana Kordiša namreč menijo, da je širitev neprimerna, saj ogroža načelo javnega laičnega šolstva ter ločitve verskih skupnosti in države.