STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na predavanju o različnih scenarijih prehoda v zeleno energijo [video]

Ljubljana, 18. aprila - Prehodu v zeleno energijo se ne bomo mogli izogniti, vendar kam nas pravzaprav vodi zelena energija, v svetlo prihodnost ali energetsko revščino? O možnih scenarijih prehoda je v kavarni Union predaval profesor Rafael Mihalič s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v okviru serije poljudnoznanstvenih predavanj Znanost na cesti.

Profesor Mihalič je kritično nastopil do evropske strategije o obnovljivih virih in pogosto omenil, da je bila sprejeta prehitro in brez resnega pomisleka. Zaveda se in opozarja, da je prehod na obnovljive vire neizogiben, vendar mora biti ta bolj premišljen. Prehod je trenutno smiseln za razvite države, ki si lahko transformacijo tudi privoščijo, medtem ko lahko revnejše države tovrsten korak spravi v bankrot. Slednji scenarij pa je za ekologijo precej slabši kot počasnejši in premišljen prehod v zeleno energijo.

Kot elektrotehnik je v okviru predavanja poudarjal tehnične vidike in probleme, ki nastopijo z obnovljivimi viri energije. Obrazložil je, da je elektroenergetski sistem predvsem odvisen od moči in ne toliko od energije. Ne glede na vire energije je potrebno ohranjati enako količino moči. V nasprotnem primeru lahko pride do preobremenitve sistema in izpada.

Kot je orisal problem na primeru vetrnih elektrarn, te ne bodo vedno proizvedle enake količine moči, prav tako pa so vetrnice zelo občutljive na hitrost vetra. Manjkajoči del moči v sistemu je potrebno nadomestiti s klasičnimi elektrarnami. Te pa imajo najboljši izkoristek, ko delujejo stabilno in ne ko se jih po potrebi zaganja ter ugaša. Posledično je to ena izmed slabših in dražjih možnosti pridobivanja energije, saj je izkoristek energenta izredno nizek.

Prav tako je ob koncu opozoril, da za Slovenijo predstavlja dodaten problem prehoda v zeleno energijo tehnologija. Ker nimamo razvite svoje, bi jo morali kupovati v tujini. Posledično bi s tem še dodatno podražili pridobivanje energije in s tem ogrozili stabilen prehod na obnovljive vire.