STAznanost

Mladi slovenski raziskovalci v Murski Soboti predstavljajo 238 nalog

Murska Sobota, 18. maja - V Murski Soboti poteka 49. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, na njem pa osnovno- in srednješolci predstavljajo 238 raziskovalnih nalog z 20 področij.

Srečanja, ki poteka na Gimnaziji Murska Sobota ter Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, se udeležuje okoli 400 osnovno in srednješolcev ter 317 njihovih mentorjev. Po mnenju komisij pa so naloge, ki jih je več kot lani, na visoki kakovostni ravni in tematsko razgibane.

Mladi na srečanjih med pripravo raziskovalnih nalog nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, se interesno usmerjajo v različna področja znanosti ter se učijo raziskovalnih metod, na srečanju pa imajo možnost o svojem delu razpravljati s strokovnjaki in javno predstaviti rezultate svojega raziskovanja.

V Sloveniji vsako leto poteka 16 mestnih in regijskih srečanj, na katerih se zbere več kot 2500 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, ki predstavijo približno 1200 nalog, pri tem pa jim pomaga več kot 1000 mentorjev.

Ob odprtju današnjega srečanja so častni znak Zveze za tehnično kulturo Slovenije podelili predavatelju s Pedagoške fakultete v Mariboru Ivanu Gerliču, ki je oral ledino na področju uvajanja računalništva in informatike na osnovne in srednje šole, izdal vrsto del ter pripomogel k širjenju dejavnosti in njeni popularizaciji.