STAznanost

Znanstvena stroka za sistemsko ureditev vseživljenjske karierne orientacije

Ljubljana, 18. maja - V okviru projekta Career - opolnomočimo mlade na karierni poti so na Pedagoškem inštituta in v Centru RS za poklicno izobraževanje v letih 2014/15 preučevali pristope vseživljenjske karierne orientacije v slovenskem izobraževalnem prostoru. Osnovna ugotovitev je, da je treba karierno orientacijo v Sloveniji ustrezno sistemsko urediti.

"Izziv, s katerim smo se soočali, so otroci in mladostniki v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, katerih prihodnost na sodobnem trgu dela je nepredvidljiva," je za STA dejala vodja projekta Urška Štremfel z ljubljanskega pedagoškega inštituta.

Priporočila, kako izvajati karierno orientacijo, so oblikovali v treh sklopih. Prvi se nanaša na ustrezno konceptualno razumevanje vseživljenjske karierne orientacije, drugi na opolnomočenje vseh akterjev za usklajeno delovanje na nacionalni ravni in ravni šol, tretji pa na priporočila za razvoj ustreznih vsebin, metod in pristopov vseživljenjske karierne orientacije v praksah slovenskih šol.

Pri karierni orientaciji mladih v sodobnem času ne gre zgolj za prilagajanje izobraževanja trgu dela, ampak tudi za celostno, osebnostno in socialno rast posameznikov, ker se le tako v negotovi družbi znajdejo tako na trgu dela kot v osebnostnem in socialnem življenju, je pojasnila Štremflova.

Koordinativno vlogo svetovalne službe v šoli je po njenih navedbah smiselno dopolniti z osveščanjem in opolnomočenjem drugih akterjev, učiteljev in staršev, o pomenu in uspešnih pristopih karierne orientacije.

V tem smislu v šolskem izobraževanju predlagajo uvedbo aktivnih metod učenja, participatornih šolskih praks in učečih se skupnosti. Predlagajo tudi uvedbo predmeta, ki bi na sistematičen način od prvega razreda skozi celotno osnovno in srednjo šolo učence in dijake podpiral v osebnostnem socialnem in kariernem razvoju.

Z vidika spodbujanja osebnostnega razvoja otrok, katerega del je tudi karierno orientiranje posameznika, je treba v osnovnih šolah vpeljevati učeče se skupnosti, kjer bodo učenci aktivno in enakovredno vključeni v učni proces in druge dejavnosti na šoli, je poudarila Alenka Gril s pedagoškega inštituta.

Za vpeljevanje tega pedagoškega procesa politikom predlagajo, da se sistematično podpre spreminjanje pedagoškega procesa v šoli v smeri vzpostavljanja učečih se skupnosti. Za omogočanje tega politikom še priporočajo, da učitelje razbremenijo administrativnih ovir, da bodo lahko tvorno peljali pedagoški proces in tako učencem omogočili razvijati veščine skozi aktivno sodelovanje pri pouku.

Pedagoški inštitut in center za poklicno izobraževanje sta namreč danes predstavila znanstveno monografijo z naslovom Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi, ki je nastala v okviru projekta Evropske komisije Career.