STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na ljubljanski univerzi prvi in desettisoči doktorat ženski

Ljubljana, 20. maja - Univerza v Ljubljani bo danes svečano podelila desettisoči doktorat. Dobila ga bo Katarina Polajnar Horvat s filozofske fakultete. Prvi doktorat je prav tako prejela ženska, in sicer Anka Mayer. Rektor letno sicer promovira 400 novih doktorjev znanosti.

Ljubljanska univerza je podiplomski študij razvijala vse od ustanovitve leta 1919. Prvi doktorat znanosti so na univerzi podelili že leta 1920 Anki Mayer, ki je doktorirala iz kemije. Od ustanovitve do danes se je doktorsko izobraževanje na univerzi večkrat spreminjalo, nazadnje ob prenovi univerzitetnih študijskih programov po bolonjski shemi, so v katalogu zapisali na univerzi.

Sistem podeljevanja akademskega doktorskega naziva v prvem obdobju, kot v katalogu opozarja zgodovinar Jože Cimperle, ni bil enoten: tehniška fakulteta se je ravnala po določilih beograjske univerzitetne uredbe, ki je bila statutarna podlaga za ustanovitev univerze v Ljubljani, ostale fakultete pa so se ravnale predvsem po statutih avstrijskih univerz.

Do poenotenja je prišlo z novim jugoslovanskim univerzitetnim zakonom leta 1930. Že leta 1946 je bil podeljen prvi doktorat na popolni ljubljanski medicinski fakulteti, leta 1958 na ekonomski in leta 1960 na fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo.

V naslednjih desetletjih so to področje urejali jugoslovanski in kasneje slovenski visokošolski zakoni in uredbe, nabor znanstvenih disciplin, iz katerih je bila mogoča promocija za doktorja znanosti, pa je bil vedno večji. V tem času je doktorski študij potekal znotraj podiplomskih študijskih programov.

Tako je od sredine petdesetih let število doktoratov naraščalo in ob koncu leta 1969 ob 50. obletnici univerze doseglo število 1168. Dobra štiri desetletja kasneje, ob koncu leta 2010 je univerza podelila 8000. doktorat, leto 2012 pa zaključila z 8766. podeljenim doktoratom.

S prenovo ljubljanskega doktorskega študija po evropskih smernicah med letoma 2005 in 2007 in z ustanovitvijo Doktorske šole leta 2007 je univerza uvedla načrtno kakovostno doktorsko izobraževanje z novimi vsebinami.

Medtem ko strategija univerze 2012-2020 predvideva, da bo univerza krepila doktorsko šolo kot mednarodno okolje za ustvarjanje novega znanja v sodelovanju med mentorji in doktorskimi študenti, pa znanstvena stroka in študenti opozarjajo na neurejeno financiranje tega študija, zaradi česar se število doktorskih študentov iz leta v leto zmanjšuje.

Generacije doktorskih študentov so lahko v letih 2010 do 2012 sredstva za kritje stroškov doktorskega študija pridobile preko inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija, ki jo je delno financiral EU in so vezana na iztekajočo se finančno perspektivo. Financiranje po letu 2015 iz tega naslova ne bo več mogoče, do sofinanciranja so upravičeni le tisti, ki bodo do 30. septembra dosegli enega od rezultatov, to je objavo znanstvenega članka, patenta ali zagovor doktorata.

V študijskem letu 2015/16 je ljubljanska univerza razpisala skupaj 765 vpisnih mest za vpis v prvi letnik doktorskega programa, lani 808.