STAznanost

ARRS z enostavnejšim mehanizmom za mednarodno znanstveno sodelovanje

Ljubljana, 2. junija - Slovenskega agencija za raziskovalno dejavnost ARRS ponuja inovativen mehanizem mednarodnega sodelovanja, ki raziskovalcem omogoča enostavnejše pisanje projektih prijav. ARRS ima dogovore trenutno sklenjene z avstrijsko, flamsko in madžarsko agencijo, prizadevajo pa si tudi za sklenitev novih sporazumov.

Mehanizem vodilne agencije naslavlja dve problematiki, s katerima se srečujejo raziskovalci (obremenjenost s pisanjem projektnih prijav) in agencij (racionalizacija poslovanja in izogibanje financiranju podobnih raziskav v več evropskih državah).

Mehanizem vodilne agencije vzpostavita dve agenciji iz različnih držav s sklenitvijo dogovora in na ta način omogočita raziskovalcem iz obeh držav prijavo skupnega projekta pri vodilni agenciji, ki izvede recenzijski postopek za skupni projekt.

Če je projekt v recenzijskem postopku uspešen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, druga agencija prevzame sofinanciranje svojega sklopa (t.j. raziskovalcev iz njene države) brez dodatnega recenzijskega postopka.

Za raziskovalce je ključna možnost prijave večjih raziskovalnih projektov, v katerih sodelujejo skupine s komplementarnimi znanji iz različnih držav, ter posledično zmanjšanje obremenjenosti s pisanjem projektnih prijav;.
Ključna prednost za agencije je izogibanje financiranju in izvajanju podobnih ali celo identičnih raziskav v obeh državah ter zmanjšanje administrativnih bremen, poudarjajo v ARRS.

ARRS ima sklenjene tri dogovore o sodelovanju v mehanizmu vodilne agencije, in sicer z avstrijsko agencijo FWF, flamsko agencijo FWO in madžarsko agencijo OTKA. V ARRS si prizadevajo tudi za sklenitev novih sporazumov v okviru agencij, članic evropskega krovnega združenja Science Europe. Pogovori trenutno potekajo še na neformalni ravni.

V financiranje je bilo do sedaj skupno sprejetih 13 projektov z raznolikim naborom raziskav, med drugim s področja delovanja celic, organskih kristalov, bio-obnovljivih virov in matematike.

Bistven prispevek mehanizma je po oceni ARRS predvsem večja učinkovitost, dodano vrednost pa vidijo tudi na podlagi izsledkov analiz, ki kažejo višjo odmevnost raziskav, opravljenih v mednarodnih zasedbah.

Slednje predstavlja dodano vrednost tudi za raziskovalce, ki si prizadevajo ne le za visoko kakovost raziskav, temveč tudi, da so opažene in prepoznane v mednarodnem prostoru. Poleg tega lahko sodelovanja raziskovalcev preko vodilne agencije prerastejo v partnerstva v drugih, večjih mednarodnih projektih, na primer projektih Obzorja 2020, ki lahko pomenijo nov vir financiranja.

Zmanjšanje administrativnega bremena za raziskovalce izhaja iz naslova enotne prijave na nacionalni razpis, v katerem pa lahko hkrati prijavijo tudi mednarodno sodelovanje pri izvajanju raziskave oz. projekta z raziskovalci iz držav, s katerimi ima ARRS sklenjen sporazum o vodilni agenciji. Brez mehanizma vodilne agencije bi morali, če bi želeli imeti financirano tudi mednarodno komponento, napisati dve prijavi.