STAznanost

Primorski univerzi 1,6 milijona evrov za nakup raziskovalne opreme Centra mediteranskih kultur

Ljubljana/Koper, 10. junija - Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko je potrdila projekt nakupa raziskovalne opreme za Center mediteranskih kultur, ki ima sedež v objektu A univerzitetnega kampusa Livade Univerze na Primorskem. Za naložbo v vrednosti slabega 1,9 milijona evrov bo skoraj 1,6 milijona evrov prispeval evropski sklad za regionalni razvoj.

S projektom se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega in izobraževalnega dela, poudarjajo v vladni službi za razvoj in kohezijsko politiko.

Nakup nove visokotehnološke raziskovalne opreme bo namreč zagotavljal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja. S tem se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

Poleg boljše organiziranosti in kakovosti laboratorijskega dela bo s pomočjo nove opreme mogoče posodobiti nekatere obstoječe preiskovalne metode in uvesti nekatere nove metode, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo in izobraževanje ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu gospodarstvu.

S pomočjo nove opreme bo t.i. Stavba A predstavljala edinstveno infrastrukturo na območju Južne Primorske. Ima strateško lego na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške ter potencial, da postane osrednji in referenčni center za biološke in agronomske znanosti v severnem Jadranu. Cilj projekta je namreč prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora in izboljšati varstvo okolja. Načrtovane strategije obsegajo neposredne ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na področju kmetijstva.

Celotna aktivna raziskovalna oprema bo na enotnem mestu združevala raziskovalno-razvojne aktivnosti na področjih upravljanja talnih ekosistemov in vodnih virov, integrirane zaščite rastlin v Sredozemlju, ekološko in trajnostno kmetijstvo na območju Sredozemlja, biodiverzitete, delovanje čezmejnih mrež za varstvo rastlin, meteoroloških podatkov in mrež za biotsko raznovrstnost ter zavarovana območja, skupno izrabljanje raziskovalnih in prostorskih kapacitet v čezmejnem prostoru in na širšem območju Sredozemlja, dejavnosti usposabljanja in izobraževanja ter širjenje znanstvenih in tehnoloških znanj, so še zapisali v službi za razvoj in kohezijsko politiko.