STAznanost

Slovenska podjetja nameravajo več vlagati v raziskave in razvoj

Ljubljana, 5. julija - Vlaganje slovenskih podjetij v raziskave in razvoj se bo v prihodnjih letih povečalo ali ostalo na enaki ravni kot doslej, kaže raziskava podjetja Deloitte. V prihodnjih treh do petih letih bo namreč v raziskave in razvoj več kot lani namenilo 53 odstotkov podjetij, medtem ko bo preostalih 47 odstotkov namenilo približno enak znesek.

Več kot polovica oz. 52 odstotkov slovenskih podjetij, ki so sodelovala v anketi, je lani za raziskave in razvoj sicer namenila tri odstotke prihodkov ali manj. 21 odstotkov jih je za to namenila med pet do 10 odstotkov, 16 odstotkov med tri in pet odstotkov, 11 odstotkov pa je za vlaganja v raziskave in razvoj namenila več kot 10 odstotkov prihodkov.

Kot ugotavlja raziskava, največje težave pri vlaganju sredstev v raziskave in razvoj predstavljajo prepoznavanje (identifikacija) aktivnosti, ki ustrezajo pogojem za raziskave in razvoj, za namene pridobivanja subvencij ali davčnih olajšav (37 odstotkov), nejasnost ocene davčnega ali drugega organa glede zneska subvencij ali olajšav (32 odstotkov) in nejasni napotki glede pogojev za upravičenost stroškov in njihovega izračuna (11 odstotkov).

Večina oz. 58 odstotkov podjetij je seznanjena z davčnimi spodbudami v povezavi z raziskavami in razvojem in jih tudi uporablja, medtem ko je 26 odstotkov slovenskih podjetij z njimi seznanjena, a ni prepričana o tem, katere aktivnosti sodijo na to področje in kako jih dokazati.

Z dotacijami za raziskave in razvoj je seznanjenih 37 odstotkov podjetij, medtem ko je 32 odstotkov z njimi seznanjena, a jih ne uporablja.

Najpomembnejša zunanja dejavnika, ki vplivata na načrtovanje vlaganj podjetij v raziskave in razvoj, sta razpoložljivost usposobljenih in izkušenih raziskovalcev ter stroški raziskav.

Informiranost družb glede dostopnosti sredstev za vlaganja v raziskave in razvoj bi se morala v prihodnosti povečati, so ob tem poudarili v Deloittu in dodali, da so raziskave in razvoj ključnega pomena za prepoznavnost slovenskih podjetij v svetovnem merilu.

Direktorica oddelka za davčno svetovanje pri Deloittu Slovenija Andreja Škofič Klanjšček je dodala: "Na področju vlaganj v raziskave in razvoj imajo slovenska podjetja še možnosti za izboljšave, predvsem pri višini sredstev, ki jih za to namenjajo in pa pri uveljavljanju davčnih olajšav, ki jih imajo na voljo."

"Splošno gledano sicer makroekonomski podatki kažejo, da je Slovenija relativno dobro na poti, da doseže strateški cilj EU na področju raziskav in razvoja, ki je za to področje nameniti tri odstotke BDP, naša država je trenutno na 2,6 odstotka BDP," je poudarila Škofič Klanjščkova.

Slovenija je letos prvič sodelovala v Deloittovi anketi o vlaganjih v raziskave in razvoj, ki jo izvajajo enkrat letno v prvi polovici leta. Na vprašanja je odgovarjalo 22 slovenskih podjetij.