STAznanost

Evropska sredstva za obnovo laboratorija za industrijske bioprocese Biotehniške fakultete

Ljubljana, 13. avgusta - Evropski sklad za regionalni razvoj bo za obnovo prostorov in nakup opreme laboratorija za industrijske bioprocese Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prispeval skoraj 241.000 evrov od skupno slabih 360.000 evrov, kolikor bo naložba stala. Od naložbe si obetajo dvig ravni raziskovalne dejavnosti na bioinženirskem področju.

Kot so danes sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so kot organ upravljanja izdali odločbo o dodelitvi sredstev za projekt iz programskega obdobja 2007-2013.

Osnovni namen naložbe je zagotoviti potrebno raziskovalno infrastrukturo za potrebe laboratorija za industrijske bioprocese, kar bo posledično prispevalo k višjemu nivoju raziskovalnega dela. Uresničitev projekta pa bo doprinesla tudi h krepitvi konkurenčnosti Slovenije, ne le v okviru vpetosti v evropske projekte, temveč tudi pri podpori slovenski industriji, podatke ministrstva za izobraževanje v sporočilu navaja omenjena vladna služba.

Dodaja, da bo z izboljšano raziskovalno infrastrukturo omogočen dvig ravni raziskovalne dejavnosti na bioinženirskem področju, usmerjen predvsem v razvoj bioprocesov, ki slonijo na novejših metodah. Izboljšala se bo tudi kakovost izobraževalne dejavnosti, saj se bodo študentom, ki bodo imeli v okviru izobraževanja boljše možnosti za praktično raziskovalno-razvojno delo, izboljšale možnosti za zaposlitev v najbolj zahtevnih delovnih okoljih, tako v industriji kot tudi v akademskem okolju.

Prav tako bo projekt omogočil tudi "mednarodno primerljive znanstveno-raziskovalne pogoje, ki bodo predstavljali temelj inovativnosti in tehnološkega napredka slovenskega znanja na tem področju in prispevali k pozitivnim spremembam na področju prenosa znanja in sodelovanja z gospodarstvom, ki je v zadnjih letih na nekaterih področjih zaradi zastarelosti in dotrajanosti prostorov in opreme stagniralo", so še zapisali.