STAznanost

IJS do evropskih sredstev za področje robotike

Ljubljana, 3. septembra - Institut Jožef Stefan (IJS) je znotraj programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 uspel pridobiti dva projekta s področja robotike. Skupna vrednost projektov, ki ju bo koordiniral IJS oziroma Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, je dobrih deset milijonov evrov, samo inštitut pa bo pri tem pridobil 1,6 milijona evrov.

Glavni temi projektov ReconCell in SPEXOR sta vpeljava robotskih tehnologij v proizvodne procese v smislu racionalizacije proizvodnje in razvoj eksoskeletov za preprečevanje bolečin v hrbtu, so danes še sporočili iz ene osrednjih znanstvenih institucij v Sloveniji.

Projekt ReconCell, ki ga bo koordiniral doktor Aleš Ude v sodelovanju z doktorjem Igorjem Kovačem, se nanaša na vpeljavo robotike v majhna in srednje velika podjetja. V takšnih podjetjih je uporaba robotov še vedno omejena zaradi dolgotrajne in razmeroma drage priprave robotskih delovnih celic na nove produkte.

V projektu bodo uporabili napredne tehnologije s področja robotskega učenja s posnemanjem, ki so jih v preteklosti razvili na IJS, in inovativne rekonfigurabilne elemente, s čimer bodo bistveno pohitrili pripravo robostkih celic na nove proizvodne procese.

Na ta način bodo povečali stopnjo avtomatizacije v majhnih in srednje velikih podjetjih in s tem prispevali k povečanju rentabilnosti in k ohranitvi industrijske proizvodnje v razvitih evropskih državah, kot je Slovenija.

V projektu poleg sedmih tujih partnerjev sodeluje tudi slovensko podjetje Elvez, ki se ukvarja s proizvodnjo kabelske konfekcije in predelavo plastičnih mas.

Namen projekta SPEXOR, ki ga bo koordiniral doktor Jan Babič, je razvoj inovativnega obtelesnega robota (t.i. eksoskeleta) za preprečevanje bolečin v hrbtu pri delavcih, ki opravljajo težka dela, in za pomoč pri rehabilitaciji tistih, ki trpijo za bolečinami v hrbtu.

Projekt temelji na inovativnih raziskovalnih in tehnoloških idejah, s katerimi želijo izboljšati razumevanje in možnosti preprečevanja bolečin v hrbtu, ki v razvitem svetu sodijo med pogostejše težave, povezane z delom.

Razvoj eksoskeleta bo zajemal raziskave na področju določevanja mišičnoskeletnega stresa, modeliranja človekovega senzorično motoričnega sistema, izdelave mehanske strukture eksoskeleta in njegovega vodenja.

Projekt združuje osem evropskih partnerjev, med njimi poleg IJS še tri raziskovalne institucije, rehabilitacijski inštitut in tri podjetja. Eno izmed njih je slovensko podjetje S2P, ki se ukvarja s prenosom raziskovalnega znanja v prakso.

Z vodenjem projektov ReconCell in SPEXOR se IJS uvršča med vodilne evropske centre na področju robotike, poudarjajo v inštitutu in kot dodatno pozitivno stran izpostavljajo, da bo pri obeh sodelovalo tudi slovensko gospodarstvo.

ReconCell in SPEXOR sta sicer dva od skupno 28 projektov, v katerih sodeluje IJS skupaj s partnerji znotraj programa Obzorje 2020. Skupna vrednost projektov je več kot milijarda evrov, od tega bo Evropska komisija za odobrene projekte prispevala nekaj več kot 535 milijonov evrov, IJS pa bo tako pridobil preko devet milijonov evrov.