STAznanost
Humanistika in družboslovje

Pedagoški inštitut obeležuje 50-letnico svojega delovanja

Ljubljana, 29. septembra - Pedagoški inštitut je ob 50-letnici svojega delovanja pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili dosedanje delovanje in dogodke, ki jih bodo pripravili ob obletnici. Po besedah v. d. direktorja Igorja Žagarja gre za najstarejšo znanstveno-raziskovalno inštitucijo na področju izobraževanja pri nas.

Inštitut je po besedah Žagarja nastal leta 1965 in je bil takrat drugi tovrstni inštitut v takratni Jugoslaviji. V njem je ob nastanku delalo šest ljudi, njegova osnovna dejavnost pa so bile znanstvene raziskave na področju pedagogike.

Leta 1970 je inštitut prešel pod okrilje Univerze v Ljubljani, od leta 1995 pa je samostojna raziskovalna ustanova. V zadnjem desetletju je najbolj prepoznaven po mednarodnih raziskavah znanja, kot so PISA, TIMSS, PIRLS in druge, ki se dotikajo bralne in naravoslovne pismenosti, državljanske vzgoje ter znanja tujih jezikov.

Poleg 50-letnice inštitut letos praznuje tudi 20-letnico svojega Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom, v okviru katerega si prizadevajo za zagotavljanje enakih možnosti vključevanja v izobraževanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa.

Po besedah vodje centra Jerneje Jager je program najprej zaživel v vrtcih, pozneje pa tudi v osnovnih šolah, ki se vključijo vanj. Med drugim si lastijo zasluge za oblikovanje in širjenje modelov dobrih praks ter za to, da s svojimi programi otrokom, staršem in pedagogom omogočajo, da se v procesu izobraževanja sliši tudi njihov glas.

V okviru zagotavljanja enakih možnosti se po besedah Jagrove veliko ukvarjajo s problematiko vključevanja romskih otrok, pri čemer med drugim razvijajo predšolske programe za romske otroke, ki niso vključeni v vrtce. Po besedah Jagrove opažajo povečano vključevanje romskih otrok v te programe. Glede vključevanja romskih otrok na državni ravni pa zaznavajo, da je v vrtec eno leto pred vstopom v osnovno šolo vključenih le okoli polovica romskih otrok, kar se ji zdi zaskrbljujoče, saj je vključenost ostalih otrok med 90 in 95-odstotna.

V okviru zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa pa si na inštitutu prizadevajo predvsem za usposabljanje pedagogov. Pri tem Jagrova težko ocenjuje, kakšna je splošna usposobljenost slovenskih pedagogov: "Ocenjevati kakovost je relativno zahtevno, saj se ta ves čas spreminja. So pa zagotovo med pedagogi razlike."

Inštitut je nekaj dogodkov, s katerimi namerava obeležiti obe obletnici, že pripravil, glavnino pa jih šele načrtuje. Med drugim bodo oktobra v Ljubljani pripravili znanstveno konferenco z okroglo mizo, kjer bo govora o raziskovanju vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb in prihodnosti izobraževanja. Novembra pa bodo na mednarodni konferenci v Rogaški Slatini govorili o kakovosti in enakih možnostih v izobraževanju.