STAznanost

Strokovnjaki v Ljubljani o pomenu raziskav v centralnih bankah

Ljubljana, 1. oktobra - V organizaciji Banke Slovenije in Centra za ekonomske in politične raziskave (CEPR) se je danes v Ljubljani začela prva mednarodna konferenca o raziskavah ekonomskih politik, na kateri raziskovalci iz 19 centralnih bank razpravljajo o dosedanjih izkušnjah evropske mreže centralnih bank, ki je bila ustanovljena v odzivu na krizo.

Evropska mreža centralnih bank je bila ustanovljena, da zapolni očitno vrzel v razširjanju znanja, je v pozdravnem nagovoru povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Po izbruhu finančne krize so se centralne banke preselile v neznano območje na področjih denarne politike in finančne stabilnosti, je pojasnil.

Guvernerja ne preseneča, da vse centralne banke namenjajo veliko pozornosti povečanju sredstev za izvajanje raziskav, kot cilj evropske mreže centralnih bank pa je izpostavil zagotovitev foruma, kot je današnja konferenca, na katerem bi udeleženci izmenjavali izkušnje, ugotavljali podobnosti in razlike ter pridobivali nova znanja. "Naš cilj je, da se evropska mreža centralnih bank razvije v usklajeno platformo za raziskave vprašanj, ki so v interesu centralnih bank," je dejal.

Osrednja tema letošnje prve tovrstne konference je razporeditev kreditiranja pred in po veliki recesiji in njen vpliv na realno gospodarstvo. Pred kakršnokoli odločitvijo o tem, ali in kako bi bilo treba spremeniti obnašanje bank pri kreditiranju, je pomembno razumeti, zakaj banke posojajo tako, kot to počnejo, je dejal.

V razpravah, ki so predvidene v okviru dvodnevne konference, se bodo tako udeleženci, ki prihajajo iz nacionalnih centralnih bank, Banke za mednarodne poravnave, Evropske banke za obnovo in razvoj, Evropske investicijske banke, Mednarodnega denarnega sklada ter Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, med drugim posvetili temam o bankah in finančnih trgih, kreditnih politikah in dogajanju v posameznih državah, vplivih finančne krize, regulaciji ipd.