STAznanost

Lani manj sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 7. novembra - Lani je bilo za raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji namenjenih 890,2 milijona evrov ali 2,39 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). V primerjavi s predhodnim letom so se bruto domači izdatki za raziskave in razvoj zmanjšali za 44,7 milijona evrov oz. pet odstotkov, kažejo ta teden objavljeni podatki statističnega urada.

Za raziskave in razvoj je lani največ namenil poslovni sektor, in sicer 688,5 milijona evrov ali 77 odstotkov. Sledila sta državni sektor (108,3 milijona evrov ali 12 odstotkov vseh porabljenih sredstev) in visokošolski sektor (93,1 milijona evrov ali 10 odstotkov vseh sredstev). Delež sredstev, ki je bil porabljen v zasebnem nepridobitnem sektorju, je bil zanemarljiv.

Tudi lani so za raziskave in razvoj največ prispevale gospodarske družbe (608,8 milijona evrov ali 68 odstotkov vseh za raziskave in razvoj porabljenih sredstev), sledila so finančna sredstva iz državnih virov (193,9 milijona evrov ali 22 odstotkov) ter finančna sredstva iz tujine (82,5 milijona evrov ali devet odstotkov vseh sredstev).

Na letni ravni so gospodarske družbe ta sredstva povečale za 11,8 milijona evrov, medtem ko se finančna sredstva iz državnih virov zmanjšujejo. Lani so namreč na letni ravni upadla za 23 odstotkov ali za 57,3 milijona evrov.

V raziskovalno-razvojni dejavnosti se razmerje med številom žensk in moških sicer lansko leti ni spremenilo, saj so bile ženske tudi lani s 36 odstotki v manjšini.