STAznanost
Humanistika in družboslovje

Murkova nagrada za življenjsko delo Božidarju Jezerniku

Brežice, 11. novembra - Murkovo nagrado Slovenskega etnološkega društva (SED) za življenjsko delo na področju etnologije in kulturne antropologije je prejel Božidar Jezernik. Murkove listine so prejeli Inštitut za slovensko kulturo v Špetru, sekcija za turizem Kulturno-turističnega društva Zarja Bilje ter slikar in fotograf Janez Medvešek.

Jezernik, redni profesor za etnologijo Balkana in kulturno antropologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, iz etnologije pa magistriral in doktoriral na Filozofski fakulteti. Bil je predstojnik oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in v letih 2003-2007 dekan fakultete.

Njegov opus obsega približno 500 enot in zajema številna področja etnologije. Kot piše v utemeljitvi nagrade, je s svojim raziskovalnim delom razširil obzorja etnološkega raziskovanja na življenje v ekstremnih razmerah, na fašistična, nacistična in komunistična taborišča. Pomembne so njegove raziskave Balkana, predvsem vprašanja percepcije in recepcije Drugega.

Zanj so značilni inovativnost, temeljito prevpraševanje osnovnih izhodišč in ustaljenih pogledov, navezava na zgodovino in vpetost v mednarodne znanstvene diskurze. S številnimi objavami v mednarodnih znanstvenih revijah in predavanji na tujih univerzah je mednarodna referenca za vprašanje Balkana, spomenikov in nacionalizacije. Je tudi največkrat navajani slovenski etnolog.

Inštitutu za slovensko kulturo v Špetru v Italiji je Slovensko etnološko društvo Murkovo listino podelilo za uresničenje programov etnologije Slovencev v Videmski pokrajini. Inštitut deluje kot društvo od leta 2007 z namenom promocije, širjenja in uporabe slovenskega jezika, vrednotenja zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine v Videmski pokrajini ter uveljavljanja njene identitete. Njegova prizadevanja za boljše poznavanje, ohranjanje in raziskovanje kulturne dediščine območja so izjemno pomembna za etnološko vedo, saj vse inštitutske predstavitve, raziskave, objave in razstave vključujejo etnološke vsebine.

Sekcija za turizem Kulturno-turističnega društva Zarja Bilje je, kot piše v utemeljitvi, Murkovo listino prejela za oživljanje in ohranjanje industrijske (opekarske) dediščine v Biljah. Sekcija od leta 2007 deluje pri oživljanju in obvarovanju tradicije opekarstva v Biljah, posebej še z zavzemanjem za ohranitev stare frnaže - opekarne v Biljah, ki s stavbno podobo in z značilnim dimnikom ter s še ohranjeno Hoffmanovo pečjo pomeni pomembno identiteto Bilj in je del industrijske dediščine Goriške.

Medvešek pa je Murkovo listino prejel za fotografsko, video in besedilno dokumentiranje slovenske etnološke, zlasti arhitekturne dediščine. V desetletju je ustvaril nad 800.000 fotografskih posnetkov slovenske kulturne in arhitekturne dediščine po celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Najlepše posnetke z besedili združuje v zgodbe, jih opremlja z glasbo in jih objavlja na spletu in v elektronskih medijih.

Murkovo nagrado in listine so podelili na slovesnosti v Posavskem muzeju Brežice.