STAznanost
Humanistika in družboslovje

Nakvis je po mnenju Makovec Brenčičeve pomemben nosilec kakovosti višješolskega in visokošolskega prostora

Ljubljana, 13. novembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je na posvetu ob peti obletnici delovanja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) poudarila, da je danes Nakvis mednarodno prepoznavna agencija, ki poskuša zelo odgovorno skrbeti za razvoj kakovosti višje- in visokošolskega prostora.

"To ni enostavno samo zaradi zakonodaje, ampak predvsem zaradi vzpostavljanja kulture odgovornosti in razvoja kakovosti v institucijah znanja v Sloveniji," pravi ministrica. Ob tem je izpostavila vključitev Nakvisa v mednarodne strukture, kot sta evropski združenji agencij za kakovost v visokem šolstvu (ENQA in EQAR).

Poudarila je, da mora biti kakovost v središču avtonomnega delovanja in odgovornosti vsake institucije znanja. "Kakovost se mora kazati z vrednotenjem pedagoškega, umetniškega, strokovnega in raziskovalnega dela ter z uspehom zaposlenih, študentov in diplomantov," meni ministrica in dodaja, da je bolonjska reforma spodbudila procese povezovanja in sodelovanja, ne le v nacionalnem prostoru, ampak predvsem v mednarodnem.

Ob tem je spomnila, da je kakovost tista, ki je usmerjala razvoj standardov na mednarodni ravni, ki se jih moramo ne le držati, temveč jih moramo uporabljati v razvojne in svetovalne namene na vseh ravneh, tako na programski kot na institucionalni ravni. Prav Erevanski komunike je po njenih besedah izpostavil vprašanje, kako zagotoviti, da se ti standardi kakovosti vsakodnevno prevajajo v pogajanja znotraj institucij znanja, med institucijami znanja in predvsem v mednarodnem prostoru.

Kot je še dejala, je kakovost visokega šolstva tema, s katero se v tem trenutku na ministrstvu še posebej ukvarjajo, ker pripravljajo spremembe zakona o visokem šolstvu oziroma prehod iz programske na institucionalno akreditacijo. Zakon bo nared predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Goste je pozdravila tudi predsednica sveta agencije Andreja Kocijančič, ki je med drugim izpostavila pomembnost spremembe zakona in prehod na institucionalno akreditacijo.

V nadaljevanju posveta bo okrogla miza o vlogi agencije in izzivih zunanjega spremljanja in izboljševanja kakovosti v prihodnje, na kateri bosta sodelovala tudi predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Žiga Schmidt in rektor ljubljanske univerze Ivan Svetlik.

Na okrogli mizi so sogovorniki izpostavili predvsem nujnost prehoda iz programske na institucionalno akreditacijo ob upoštevanju tudi programskih evalvacij, kar predvideva tudi novela zakona o visokem šolstvu. "Hkrati pa je bilo iz posveta razvidno, da so takšni posveti izredno koristni, kar nam bo dejansko pomagalo pri snovanju nove strategije agencije od leta 2016 do 2020," je za STA dejal direktor Nakvisa Ivan Leban.