STAznanost

Na konferenci o v tujini delujočih slovenskih raziskovalnih ustanovah

Ljubljana, 17. novembra - Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter filozofska fakulteta sta danes pripravila konferenco Slovenski možgani krožijo prek meja, katere namen je bil predstavitev v tujini delujočih slovenskih raziskovalnih ustanov. Dogodek je pripomogel h krepitvi sodelovanja med slovenskimi raziskovalci, znanstveniki, profesorji in študenti doma in v svetu.

Tovrstno znanstveno-raziskovalno sodelovanje lahko bistveno pripomore tako k ohranjanju vezi z matično domovino in s tem k ohranjanju slovenske identitete med najvišje izobraženimi rojaki zunaj meja Slovenje, kot tudi h krepitvi tako imenovanega "kroženja možganov" kot alternativi vse večjemu izseljevanju najuspešnejših mladih, oziroma "begu možganov", so prepričani organizatorji konference.

Konferenca, ki jo je odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, je potekala na filozofski fakulteti v Ljubljani.

V dveh sklopih se je predstavilo skupno 13 ustanov, sledila pa je "znanstvena tržnica" oziroma individualna srečanja med študenti in raziskovalci ter ustanovami izza meja Slovenije, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na konferenci sta se iz Ljubljane predstavila Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenski raziskovalni inštitut ter Slovenska narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino in etnografijo) iz Trsta, iz Celovca pa Inštitut Urbana Jarnika, Slovenski znanstveni inštitut Celovec ter Slovenska študijska knjižnica.

Sodelovalo je tudi Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS), ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (American-Slovenian Educational Fundation) iz San Francisca, ameriška družba za slovenske študije (Society for Slovene Studies), Slovensko-avstralski klub akademikov iz Melbourna, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri filozofski fakulteti (mreža in pomen slovenskih lektoratov v svetu) ter Svetovna mreža akademikov Univerze v Ljubljani.

Predstavitev je bila namenjena predvsem študentom zadnjega letnika višje stopnje bolonjskega dodiplomskega študija družboslovne in humanistične smeri, podiplomskim študentom, podoktorskim študentom - raziskovalcem ter raziskovalcem in profesorjem z različnih inštitutov in fakultet v Sloveniji.