STAznanost
Humanistika in družboslovje

Nagrada klio letos zgodovinarju Rajku Bratožu

Ljubljana, 17. novembra - Zveza zgodovinskih društev Slovenije je pred 70-letnico svojega delovanja nocoj v Ljubljani podelila nagrade klio, ki jo od leta 2000 podeljuje za zgodovinske prvence. Letos je nagrado prejel profesor Rajko Bratož za svoje raziskave poznoantične zgodovine slovenskega in sosednjih ozemelj.

Bratož je komisijo za nagrade navdušil zlasti z monografijo Med Italijo in Ilirikom, ki je sintetični prikaz dolgoletnih avtorjevih raziskav, nastalih na podlagi njegovega poznavanja literarnih in listinskih virov ter obsežne literature. Samo seznam literature v knjigi denimo obsega 44 strani.

"V knjigi se zrcali podoba znanstvenika, njegovo neumorno in natančno delo ter njegova predanost zgodovinopisju. Kaže se tudi njegova sposobnost prikazovanja spoznanj in pritegnitve pozornosti z nazorno razpravo, ki bralcu približa najbolj zapletena vprašanja, hkrati pa ga opozarja na interpretativne dvome in še odprte probleme," je zapisano v utemeljitvi.

Zveza zgodovinskih društev Slovenije, krovna organizacijo slovenskih zgodovinarjev, nagrado podeljuje od leta 2000, nagrajence pa izbira posebna strokovna komisija. Glavni namen nagrade je spodbuda k boljšemu, predvsem prodornejšemu in pogumnejšemu raziskovalnemu delu, hkrati pa nagrada predstavlja promocijo odmevnih raziskovalnih dosežkov.

Pred podelitvijo nagrad je danes potekala tudi okrogla miza z naslovom Učbeniki in pouk zgodovine v slovenskih šolah, podelitvi pa bo sledila še novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili zborovanje zveze, ki bo med 28. in 30. septembrom prihodnje leto potekalo na Ravnah na Koroškem.