STAznanost

Mariborska univerza odslej s kodeksom profesionalne etike

Maribor, 24. novembra - V izogib aferam, kot je bila letošnja z nekdanjim dekanom EPF Klavdijem Logožarjem, so se na Univerzi v Mariboru opremili s kodeksom profesionalne etike. Dokument, ki ga je danes soglasno sprejel senat univerze, opredeljuje minimalne etične standarde vedenj, ki so nujna za slehernega zaposlenega na tej univerzi.

Kot piše v dokumentu, je namen kodeksa vzpostaviti in krepiti visoke vedenjske standarde članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi, udejanjati družbeno odgovornost njenega delovanja, krepiti etiko raziskovanja ter zagotavljati prenos znanja in družbeni ugled univerze.

Med imperativi profesionalne etike so izpostavljeni dobrodelnost, pravičnost ter spoštovanje avtonomnosti in dostojanstva posameznikov. Vrednote, ki jih je treba spoštovati, pa so odgovoren odnos do okolja in živih bitij, poštenost, osebna integriteta, skromnost, zakonitost delovanja in izogibanje konfliktu interesov. Takšno vedenje je po navedbah kodeksa pogoj za zasedbo katerega koli vodstvenega mesta na univerzi. "Kršitev določil kodeksa je lahko razlog za odpoklic s funkcije," je zapisano.

Zaposleni na univerzi se bodo h kodeksu, ki so ga sicer po vzoru drugih univerz začeli pripravljati že sredi lanskega leta, zavezali s podpisom posebne izjave. Po besedah rektorja Igorja Tičarja gre predvsem za pravila obnašanja, ki jih ni mogoče uzakoniti, zato kodeks ni pravni akt. "Vsi, ki smo člani univerze, smo člani neke organizacije, ki mora imeti svoja pravila, med njimi tudi etična, akademska pravila," je dejal. "Nekateri ne razumejo, kako lahko s tem, ko se ne obnašajo v skladu z akademskimi pravili, etiko, povzročijo veliko škodo."

Po njegovih ocenah bi v primeru, če bi že imeli sprejet kodeks profesionalne etike, lahko poleti hitreje ukrepali zoper nekdanjega dekana ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) Logožarja, ki je brez vednosti študentke prodal vsebino njenega diplomskega dela. A čisto prostih rok za dekanovo razrešitev še vedno ne bi imeli. "Gospod Logožar je bil legalno in legitimno izvoljen s strani senata fakultete. V to se ne morem spuščati. To je stvar njihove odločitve in statutarnih in zakonskih možnosti," je pojasnil.

"Kodeks je ena zadeva, zakon druga. Kodeks implicira, da človek ne bo niti potegnil takšnih potez, ker se bo s tem že a priori neakademsko obnašal. S tem bi samega sebe diskvalificiral kot člana naše skupnosti," je še povedal rektor. "To je le nek varnostni ventil."

Po besedah predsednice Visokošolskega sindikata Slovenije Univerze v Mariboru Marije Javornik Krečič je kodeks dobrodošel, saj gre za običajno prakso v takšnih institucijah, kot je univerza. "Sicer pa običajni akademski delavec etičnega kodeksa niti ne potrebuje, ker je te vrednote usvojil in ponotranjil že, ko je šel na to pot," je povedala. "Se pa bojimo, da smo dobili še en akt, v resnici pa se bodo etično sporne prakse še vedno dogajale," je dodala.