STAznanost

Slovenija za raziskave in razvoj namenja nadpovprečen delež BDP

Luxembourg, 1. decembra - Članice EU so lani za raziskave in razvoj skupno namenile 283 milijard evrov, intenzivnost raziskav in razvoja pa je dosegla 2,03 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je primerljivo s predhodnim letom. V Sloveniji je bilo v ta namen porabljenih 890 milijonov evrov, intenzivnost je dosegla 2,39 odstotka BDP, kažejo podatki Eurostata.

Med članicami je bila intenzivnost raziskav in razvoja najvišja v nordijskih državah; na Finskem je dosegla 3,17 odstotka, na Švedskem 3,16 odstotka in na Danskem 3,08 odstotka. Za petami sta jima sledili Avstrija (2,99 odstotka) in Nemčija (2,84 odstotka), več kot dva odstotka BDP pa so za raziskave in razvoj namenili še v Belgiji (2,46 odstotka), Sloveniji (2,39 odstotka) in Franciji (2,26 odstotka).

Manj kot odstotek BDP je namenilo devet članic EU, na dnu lestvice pa so se znašli Romunija (0,38 odstotka), Ciper (0,47 odstotka), Latvija (0,68 odstotka), Hrvaška (0,79 odstotka) in Bolgarija (0,80 odstotka).

Glede na leto 2004 se je intenzivnost raziskav in razvoja v EU povečala za 0,27 odstotne točke. V desetletju se je znižala v štirih članicah, v Romuniji pa je ostala na enaki ravni. Na Hrvaškem se je znižala z 1,03 odstotka na 0,79 odstotka BDP, v Luksemburgu z 1,62 odstotka na 1,24 odstotka, na Finskem s 3,31 odstotka na 3,17 odstotka ter na Švedskem s 3,39 odstotka na 3,16 odstotka.

Večino vseh sredstev za raziskave in razvoj je bilo namenjenih v gospodarstvu (64 odstotkov), sledili pa so mu visoko šolstvo (23 odstotkov), vladni sektor (12 odstotkov) in zasebni neprofitni sektor (en odstotek), je razvidno iz podatkov evropskega statističnega urada Eurostat.

Tudi v posameznih članicah so za raziskave in razvoj največ namenili v gospodarstvu, le v Estoniji, v Grčiji, na Cipru, v Latviji in v Litvi je več sredstev prišlo iz visokega šolstva. V Romuniji je za raziskave največ namenil vladni sektor (skoraj polovico).

Največji delež je gospodarstvo za raziskave in razvoj namenilo v Sloveniji (77 odstotkov), na Irskem (73 odstotkov), na Madžarskem (72 odstotkov) ter v Belgiji in Avstriji (v vsaki 71 odstotkov).

Po podatkih Eurostata je EU, ki želi do leta 2020 za raziskave in razvoj nameniti tri odstotke BDP, zaostajala za Južno Korejo, Japonsko in ZDA, primerja pa se lahko s Kitajsko.

V Južni Koreji so predlani za raziskave in razvoj namenili 4,15 odstotka BDP, na Japonskem 3,47 odstotka, na Kitajskem pa 2,08 odstotka. ZDA so leta 2012 za raziskave in razvoj namenile 2,81 odstotka BDP.