STAznanost

Mirjana Nastran Ule častna članica Slovenskega sociološkega društva

Ljubljana, 1. decembra - Slovensko sociološko društvo je v okviru današnje slavnostne akademije, s katero zaokroža niz letošnjih prireditev v počastitev svoje 50. obletnice, podelilo častno članstvo redni profesorici na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Mirjani Nastran Ule.

Naziv častne članice so ji podelili "zaradi izjemnega prispevka v sociologiji in na področju družboslovja nasploh ter zaradi integritete, ki jo dokazuje v svojem znanstvenem in pedagoškem delu, pa tudi v javnem delovanju".

V utemeljitvi so zapisali, da je Nastran Uletova v slovenski in jugoslovanski znanstveni prostor vpeljala sociološka raziskovanja na področjih, ki so dotlej v sociologiji - ne le v slovenski - še veljala za trivialna.

Sociologija mladine in sociologija vsakdanjega življenja pa sta danes prav zaradi njenega pionirskega dela ter izjemno obsežnega raziskovanja, ki sega že v sedemdeseta leta 20. stoletja, med najplodnejšimi in živimi področji sociološkega raziskovanja.

V tem obdobju je po navedbah društva Nastran Uletova prav tako med prvimi v Sloveniji raziskovala družino in položaj žensk v javnem in zasebnem, v času torej, ko si ni bilo mogoče predstavljati, da bodo študiji spolov kdajkoli tudi formalno dobili mesto v univerzitetnih programih.

Društvo v skladu s svojim statutom naziv častnega člana podeljuje v znak priznanja za zasluge na področju dejavnosti društva oziroma sociologije. Odločitev, da ga letos podeli Mirjani Nastran Ule, so članice in člani sprejeli na rednem letnem srečanju v začetku novembra.