STAznanost

Svet EU za konkurenčnost v Bruslju tudi o integriteti v raziskovanju

Ljubljana, 1. decembra - V Bruslju je danes potekalo zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, ki se ga je udeležil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Tomaž Boh. Ministri, pristojni za raziskave in inovacije, so sprejeli sklepe o integriteti v raziskovanju ter o napredku pri zagotavljanju enakosti spolov v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA).

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, so v Bruslju sprejeli tudi predlog reforme upravljavske strukture Evropskega raziskovalnega prostora.

V razpravi o Evropskem skladu za strateške naložbe, ki je bila osrednja točka zasedanja, je državni sekretar Boh med drugim poudaril nujnost, da se v praksi zagotovi, da imajo male in srednje velike države enake možnosti pri uresničevanju potenciala Evropskega sklada za strateške naložbe. Po njegovih besedah občasno pomanjkanje kritične mase za največje projekte ne sme povzročiti, da bi te države uresničevale le drugorazredne projekte.

"Iskati moramo moč v čezmejnem sodelovanju, preko katerega lahko manjše države zagotovijo večjo kritično maso, hkrati pa moramo biti pozorni, da investicije evropskega sklada niso na koncu skoncentrirane le na nekaj območij, temveč da sklad spodbuja rast po vsej Evropi," je navedel. Več govorcev je sicer izražalo pričakovanja, da bo s pomočjo Evropskega sklada za strateške naložbe financiranih za vsaj 50 milijard evrov projektov s področja raziskav in inovacij, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu.

Na zasedanju so predstavili tudi pobudo ZnanostZaBegunce, ki uvaja poseben razdelek za migrante z znanstvenim ozadjem in s tem pospešuje njihovo zaposlovanje v zainteresiranih organizacijah.

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o zbliževanju Evropskega visokošolskega prostora in Evropskega raziskovalnega prostora. Osredotočili so se predvsem na povezave javnih politik na teh dveh področjih na sistemski ravni ter med drugim na spodbujanje visokošolskih ustanov k vključevanju raziskav v njihovo izobraževanje.

Boh je povedal, da je Slovenija v procesu spreminjanja zakonodaje na tem področju. Nadeja se tesnejše povezave in podpore raziskovalnim aktivnostim na univerzah preko stabilnejšega in bolj inovativnega financiranja institucij. Države članice je državni sekretar tudi povabil na regionalno konferenco ministrov na področju visokega šolstva, znanosti in tehnološkega razvoja, ki jo prihodnje leto pripravlja Slovenija, so še navedli na ministrstvu.