STAznanost
Humanistika in družboslovje

Zavodu za gradbeništvo evropska sredstva za nakup nove opreme

Ljubljana, 14. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila približno 400.000 evrov vreden projekt z naslovom Preureditev prostorov in nakup XRD sistema, v okviru katerega bo Zavod za gradbeništvo dobil potrebno visoko-tehnološko opremo (XRD sistem) in preuredil prostore, kjer bo nameščena.

Zavod za gradbeništvo bo z nakupom nove visoko-tehnološke raziskovalne opreme zagotavljal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja. S tem se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vrednost projekta je nekaj manj kot 400.000 evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 300.000 evrov.

Prostore bodo lahko uporabljali tako raziskovalci in zaposleni kot tudi ostali, ki obiskujejo inštitut zaradi izobraževalnih razlogov. Poleg tega bo raziskovalna oprema namenjena tudi uporabnikom iz drugih raziskovalnih organizacij. Pri obnovi prostorov bodo upoštevali energetski vidik, tako da bo obnovljeno delovno okolje hkrati prispevalo k večji varnosti zaposlenih in zunanjih uporabnikov.