STAznanost

Na znanstvenem simpoziju o različnih razsežnostih "begunske krize"

Ljubljana, 11. januarja - V organizaciji Pedagoškega inštituta, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Mirovnega inštituta bo v torek potekal znanstveni simpozij, na katerem bodo spregovorili o begunski krizi, ki je zaznamovala leto 2015. Namen simpozija z naslovom Kako misliti "begunsko krizo" je poglobiti razumevanje migracij in begunstva.

"Begunska kriza" je v ospredje znova postavila nekatera izmed "klasičnih" vprašanj s širšega vsebinskega področja migracij ter varovanja človekovih pravic nasploh, kot tudi vprašanja, ki so bila vse do sedaj v veliki meri zanemarjena ali celo spregledana, so zapisali organizatorji dogodka.

Na simpoziju, ki bo potekal v atriju ZRC SAZU, bodo tako predstavili različne razsežnosti tega družbenega fenomena z vidika sociološke, pravne, ekonomske, filozofske, kriminološke, zgodovinske, geografske in edukacijske stroke.

Svoje prispevke bo predstavilo 13 referentov in referentk, ki jim bo sledila diskusija z udeleženci in udeleženkami. Več o programu simpozija pa na spletni strani http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/znanstveni-simpozij.