STAznanost

Mariborska univerza krepi sodelovanje z Radljami ob Dravi

Maribor, 15. januarja - Univerza v Mariboru nadaljuje s podpisovanjem sporazumov z občinami o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Rektor univerze Igor Tičar je danes takšen sporazum podpisal z županom Občine Radlje ob Dravi Alanom Bukovnikom.

Univerza in občina želita s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju občine, univerze in države. "Univerza v Mariboru, s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo, tako postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti," so ob tej priložnosti sporočili z univerze.

Občina Radlje ob Dravi vidi v okviru povezovanja z Univerzo v Mariboru veliko možnost razvoja tudi na področju raziskav in inovacij, predvsem v inovativnih pristopih pri reševanju gospodarskih in družbenih izzivov. "Že dosedanje sodelovanje z univerzo je rezultiralo v več uspešnih projektih in s tem občini zagotovilo uspešno reševanje zastavljenih ciljev, predvsem na področju okoljevarstva in prometa," je ob podpisu sporazuma povedal župan Bukovnik.

Nadgradnjo sodelovanja vidi tudi v projektu Inovativne odprte tehnologije (IOT). "Vidimo možnosti nadgradnje dosedanjega sodelovanja, predvsem v smislu razvoja in raziskav, tako na področju gospodarstva kot na področju lokalne samouprave," je dodal.

"Univerza v Mariboru nadaljuje s podpisi sporazumov o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in ostalimi razvojnimi deležniki z namenom generiranja gospodarskega in družbenega razvoja širše vzhodne regije. Tudi današnji podpis sporazuma o sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi je rezultat vzajemnega interesa tako univerze kot občine, da vsi skupaj prispevamo svoj del v skupen uspeh Občine Radlje ob Dravi in širše vzhodne regije," je povedal rektor Tičar.

Univerza v Mariboru je doslej podpisala sporazume o sodelovanju z občinami Maribor, Murska Sobota, Zreče, Ruše, Slovenska Bistrica ter s Štajersko gospodarsko zbornico, Pomursko gospodarsko zbornico, Poslovno proizvodno cono Tezno ter s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.