STAznanost

V Leku stavijo na inovativnost

Ljubljana, 23. januarja - Razvoj in inovacije so pomembna konkurenčna prednost in prihodnost Leka, vodilnega razvojnega centra skupine Sandoz. Njihov nabor intelektualne lastnine vsebuje več kot tisoč aktivnih patentnih pravic, vsako leto pa vložijo približno deset novih patentnih prijav. V razvojnih dejavnostih podjetja trenutno dela 21 odstotkov vseh zaposlenih.

Zdravila postajajo kompleksnejša, regulativa zahtevnejša, razvojni cikli so daljši in dražji, konkurentov na trgu pa je vedno več. "Povsem jasno je, da ni mogoče delati le vedno več in vedno hitreje, ampak je treba delati drugače in pametneje," poudarja vodja strateških programov v Leku dr. Darja Ferčej Temeljotov.

Inovativnost je po njenih besedah Lekova osnovna vrednota. Spodbujajo jo celo s posebno aplikacijo za podajanje predlogov za izboljšave, ki je dostopna vsem zaposlenim. Poleg internega spodbujanja inovativnosti pa razvijajo tudi platformo t.i. odprtega inoviranja, v okviru katere izvajajo razvojne projekte s fakultetami in inštituti, kjer nastajajo nove znanstvene in praktično uporabne rešitve, znanja in delovna mesta za strokovnjake, je pojasnila.

"Inovativnost ni privilegij razvojnih funkcij, je priložnost in odgovornost vseh sodelavcev, da neprestano izboljšujemo procese, proizvode in notranje postopke, s čimer uresničujemo svoje poslanstvo kot svetovni ponudnik varnih, učinkovitih in cenovno čim bolj dostopnih zdravil."

Aktivno se povezujejo z mladimi Slovenci, ki študirajo ali delajo v tujini, ter jih vabijo k sodelovanju ali redni zaposlitvi. Pripravljajo pa tudi redni letni dogodek Regijski Biocamp, kamor povabijo znanstvenike in vodilne menedžerje iz Leka, Sandoza, Novartisa in slovenskih raziskovalnih ustanov ter ambiciozne študente, ki jih zanima delo v njihovi panogi. Maja lani se je odvil že peti regijski BioCamp, ki se ga je udeležilo 35 najbolj perspektivnih študentov z univerz iz 13 držav.

V Leku pri razvoju že dolga leta uspešno sodelujejo z znanstvenimi institucijami. Ferčej Tomljetova ob tem izpostavlja, da je, ko govorimo o sodelovanju izobraževalnih in znanstvenih institucij ter gospodarstva, neprimerno govoriti o "dveh svetovih".

"Akademski svet se ne sme bati gospodarstva kot nekoga, ki ga zanima samo profit, ker to ni res," meni Ferčej Temljotova ter dodaja, da so drug drugemu pravzaprav naravni in nujni partner za napredek in razvoj znanja ter družbene blaginje. Posluh za potrebe gospodarstva pa po njenem mnenju nikakor ne prinaša osiromašenja bazične znanosti in znanstvene radovednosti.

"Pri nas smo še kako raziskovalno in inovativno radovedni, a za to, da svojo radovednost lahko uresničujemo, so potrebna sredstva, ki jih mi sočasno pošteno zaslužimo, z zadovoljevanjem potreb trga in pacientov."

Pozdravljajo tudi novo strategijo pametne specializacije in maja lani ustanovljeno Slovensko inovacijsko stičišče, saj je po besedah Ferčej Temeljotove "povezovanje v interdisciplinarne in fleksibilne ekipe nujno za prepoznavanje in obvladovanje potreb hitro utripajočega sveta, novih rešitev, znanj, strokovnjakov".

Lek ima sicer v Sloveniji štiri pomembne lokacije - to so Ljubljana, Mengeš, Lendava in Prevalje -, na katerih potekajo razvoj in proizvodnja zdravil, aktivnih substanc in gotovih izdelkov. Na vseh lokacijah skupaj je zaposlenih preko 3300 sodelavcev, od teh je 412 magistrov in doktorjev znanosti, skoraj polovica zaposlenih pa ima visokošolsko oziroma višjo izobrazbo. Stalni trend povečevanja števila delovnih mest je posledica vedno novih investicij v razvojne in proizvodne kapacitete, je pojasnila Ferčej Temeljotova.

Novartis je od začetka leta 2003 do konca leta 2014 v Slovenijo vložil že skoraj 1,6 milijarde evrov, pri čemer je več kot polovica sredstev namenjenih razvoju, poleg tega so vlagali tudi v posodabljanje in širitev proizvodnih kapacitet. V sredo so denimo v Biofarmacevtiki Mengeš odprli nove laboratorije, s katerimi so poleg 100 novih delovnih mest pridobili tudi novo razvojno vlogo v Sandozu in Novartisu. Po novem namreč poleg učinkovin za podobna biološka zdravila razvijajo tudi končne biofarmacevtske izdelke.

Trenutno je Lek vodilni Sandozov razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, globalni proizvodni center za farmacevtske učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, Center odličnosti za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil, eden vodilnih Sandozovih globalnih oskrbovalnih centrov, obenem trži in prodaja v Sloveniji ter prodajne storitve za globalne Sandozove trge.