STAznanost

Znana bodo najbolj inovativna živila leta 2016

Ljubljana, 25. januarja - Inštitut za nutricionistiko bo v petek razglasil najbolj inovativna živila leta 2016. Predstavili bodo tudi največje izzive na področju razvoja živil z ugodno prehransko sestavo ter načrte države in strokovnih inštitucij za krepitev razpoložljivosti in kakovosti lokalnih živil.

Namen projekta je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku, s tem pa prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil. Projekt je nekomercialne narave, sofinancira pa ga ministrstvo za zdravje.