STAznanost

Pri ocenjevanju raziskovalne dejavnosti naj bi prešli na kvalitativno vrednotenje

Ljubljana, 3. februarja - Predlog pravilnika o sofinanciranju in ocenjevanju raziskovalne dejavnosti, ki ga je agencija za raziskovalno dejavnost danes predstavila javnosti, prinaša večjo preglednost in poenostavitev nekaterih postopkov. Odgovarja na pričakovanja raziskovalne javnosti, ki želi poudarek na kvalitativnem in manj na kvantitativnem pristopu, so povedali.

Direktor agencije Jozsef Györkös je za STA izrazil upanje, da bo točk, v katerih bi se s predstavniki ministrstva za izobraževanje razhajali, čim manj. Ne vidi ovir, ki jih ne bi bilo mogoče premostiti.

Pripombe z ministrstva so že dobili, danes pa bodo odposlali svoj odgovor nanje, je povedal. Sestanek med obema stranema bo po njegovih besedah predvidoma sredi prihodnjega tedna.

Predsednik znanstvenega sveta agencije Marko Topič si želi, da bi bil pravilnik čim prej sprejet. Tako bi bil lahko razpis za nove projekte pripravljen že po novih smernicah vrednotenja projektnih prijav. To je ključno za odmik od kvantitativnih kriterijev in prehod na kvalitativno vrednotenje projektnih prijav, je pojasnil za STA.

"Želimo, da so izbrani najboljši projektni predlogi, da bo slovenska znanost lahko začela čim prej z novim zagonom na tem področju raziskovalne dejavnosti," je dejal.

Po njegovih besedah je pomembno, da se uvaja kakovostni recenzentski in evalvacijski postopek, ki kot novost uvaja usklajeno recenzentsko mnenje. To pomeni izničenje vloge dozdajšnjih postopkov v okviru občasnih strokovnih teles, je pojasnil.

Računajo na čim bolj kakovostne tuje recenzente, ki bodo po posameznih področjih zagotavljali objektivno vrednotenje projektnih predlogov.

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša predlog pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, je tudi enotno trajanje programov, in sicer v dolžini šestih let. Po zdajšnji ureditvi obdobje financiranja programov traja od tri do šest let, so zapisali na agenciji.

Predlagani pravilnik poleg tega predvideva zmanjšanje administrativnih bremen. Medtem ko je treba zdaj pripraviti vsakoletna vsebinska poročila, bi bilo po novem treba za programe in projekte pripraviti le vmesno in končno vsebinsko poročilo.

Pri vrednotenju bibliografskih enot pa je predlagano izenačenje vrednotenja humanistike in družboslovja, medtem ko zdaj obstaja pomembna razlika med humanistiko in družboslovjem v prid humanistike.

Predlog pravilnika določa postopek za izbor prejemnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejavnost. Prav tako določa spremljanje izvajanja njihovih obveznosti. Pravilnik je ključni normativni dokument, ki določa način izvajanja javnih razpisov in pozivov na agenciji.