STAznanost

MIZŠ iz kohezijskih sredstev za letos načrtuje razpise in programe za okoli 296 milijonov evrov

Ljubljana, 10. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje so v programskem obdobju 2007-2013 realizirali 99,9 odstotka dodeljenih pravic porabe za kohezijska sredstva in do konca leta 2015 izplačali okoli 741,6 milijona evrov. V obdobju 2014-2020 načrtujejo operacije v višini okoli 720 milijonov evrov, od tega letos za okvirno 295,9 milijona evrov razpisov in programov.

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Novinarska konferenca ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, na kateri je predstavila črpanje kohezijskih sredstev ministrstva v programskem obdobju 2007-2013 ter spregovorila o aktivnostih in projektih s področja kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Kot so ob predstavitvi realizacije kohezijskih sredstev programskega obdobja 2007-2013 navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), je bilo od 1. januarja 2007 do konca lanskega leta izplačanih nekaj manj kot 741,6 milijona evrov, od tega nekaj manj kot 630,4 milijona evropskih sredstev.

Ministrica Maja Makovec Brenčič je med prednostnimi področji v preteklem programskem obdobju naštela spodbujanje konkurenčnosti in raziskovalne odličnosti. Po njenih besedah so med drugim sofinancirali 16 investicij v medpodjetniške izobraževalne centre in 22 projektov na področju izobraževalno-raziskovalne infrastrukture. Med 14 sofinanciranimi gradnjami športno-rekreacijskih objektov je ministrica omenila tudi Nordijski center Planica.

Prav tako je spomnila na več projektov gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, na projekt e-šolska torba ter spodbujanje drugih projektov e-vsebin in e-storitev.

Ministrstvo si je po besedah ministrice prizadevalo tudi za pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti, tako so izvedli več kot 700 dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih. Pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj študentov pa so spodbujali tudi v okviru projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja, v katerega je bilo vključenih več kot 400 podjetij.

Prav tako so si prizadevali za povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja in v ta namen izvedli več aktivnosti za učinkovitejše vključevanje ranljivih skupin v šolski sistem, kot so Romi, učenci s posebnimi potrebami, učenci z nižjim socialno-ekonomskim statusom in migranti.

Kot je napovedala Makovec Brenčičeva, bodi v novi finančni perspektivi, v kateri načrtujejo operacije v višini okoli 720 milijonov evrov, sledili trem ključnim usmeritvam, in sicer povezovanju z gospodarstvom, krepitvi odličnosti in kakovosti tako nadarjenih kot tudi ranljivih skupin otrok ter odpiranju šolskega prostora. Slednje želijo doseči z odprtimi učnimi okolji in internacionalizacijo, s čimer bi podkrepili kroženje možganov, je pojasnila.

Ministrstvo v letošnjem letu načrtuje objavo 22 razpisov in izvedbo devetih programov v okvirni višini 295,9 milijona evrov. Med drugim nameravajo nadgraditi podporo učiteljem in drugim pri iskanju in razvoju nadarjenih ter vzpostavljanje mrež šol in raziskovalnih ustanov. Pozornost bodo namenili tudi prenovi sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, iz sredstev kohezijske politike bodo pilotno preizkusili uvedbo vajeništva, sofinancirali bodo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih.

Po napovedih ministrice bodo te dni ponovili razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, s katerim želijo mladim omogočiti čim hitrejšo in kakovostno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja.